Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Proces rekrutacji

Nasze potrzeby rekrutacyjne, w tym pożądane profile kompetencyjne kandydatów, są dostosowywane do dynamicznie zmieniających się potrzeb otoczenia rynkowego. Z uwagi na dużą różnorodność oraz specyfikę segmentów biznesowych, nie istnieje jeden profil idealnego kandydata. Schemat procesów rekrutacyjnych uzależniony jest od specyfiki danego stanowiska.

Kładziemy szczególny nacisk na te kompetencje, które budują kulturę korporacyjną, w oparciu o kluczowe wartości dla ORLEN Upstream Sp. z o.o. Do współpracy z zespołem ORLEN Upstream zapraszamy osoby nastawione na współdziałanie, konsekwentne w działaniu, zorientowane na rozwój, innowacyjne i dążące do osiągania wysokiej jakości realizowanych zadań. Zawsze promujemy osoby prezentujące wysoki poziom profesjonalizmu zawodowego.

01s_V1.jpg
 
Selekcja kandydatów dokonywana jest zgodnie z obowiązującą w naszej firmie procedurą. Każda przesłana aplikacja jest analizowana w chwili pojawienia się wakatu lub praktyki odpowiadającej oczekiwaniom i kwalifikacjom kandydata. Proces kwalifikacji jest prowadzony przez zespół rekrutacyjny, a wybrani kandydaci są zapraszani do kolejnego etapu rozmów prowadzonych w oparciu o kompetencje zdefiniowane dla danego stanowiska. W przypadku stanowisk specjalistycznych i kierowniczych wykorzystujemy testy psychologiczne badające zdolności i predyspozycje kandydatów.
 

Wszystkim osobom biorącym udział w rozmowie kwalifikacyjnej udzielana jest informacja zwrotna o wyniku rekrutacji.

 
 

Marki Grupy ORLEN