Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Program stażowy
OU_HR_logowki_5-02_low3.jpgW ORLEN Upstream chętnie dzielimy się wiedzą z młodymi inżynierami, rozpoczynającymi swoją przygodę zawodową w branży oil & gas. Z myślą o studentach studiów magisterskich oraz absolwentach prowadzimy program stażowy ORLEN Upstream – Krok do Kariery.

 
W ramach programu realizowane są miesięczne staże w siedzibie ORLEN Upstream w Warszawie. W zależności od etapu bieżących prac operacyjnych oraz działu wiodącego, w którym odbywa się staż, możliwe są również wyjazdy terenowe na obszary prowadzonych przez nas prac sejsmicznych, wiertniczych lub eksploatacyjnych.

 
Uczestnicy programu ORLEN Upstream – Krok do kariery przypisani są do jednego działu wiodącego spośród następujących obszarów: geologia i geofizyka, wiertnictwo, eksploatacja i inżynieria złożowa, new ventures, ochrona środowiska i HSE. Stażyści zapoznają się ze specyfiką pracy operatora oil & gas między innymi dzięki możliwości współpracy nie tylko z działem wiodącym, ale również pozostałymi działami w strukturze ORLEN Upstream.

 
Staże odbywają się w trzech turach, od lipca do września. Co roku w programie ORLEN Upstream – Krok do Kariery uczestniczy kilkanaście osób. Około 26 proc. naszych stażystów po zakończeniu stażu znajduje zatrudnienie w ORLEN Upstream.

 
Po każdej edycji stażu zbieramy informację zwrotną od uczestników za pośrednictwem ankiet ewaluacyjnych. Ankiety pozwalają nam na kształtowanie kolejnych edycji w taki sposób, aby w najwyższym stopniu odpowiadały realnym potrzebom i oczekiwaniom uczestników programu. Poniżej przedstawiamy przykładowe opinie naszych stażystów, zebrane na przestrzeni kilku ostatnich lat:

 
 • Staż przebiegał w świetnej atmosferze i chętnie zostałbym dłużej w firmie.
 • Chciałbym tu wrócić na stałe.
 • Nie chce się stąd odchodzić. Tak dobre staże powinny być nielegalne
 • Bardzo dobry pomysł z końcową prezentacją.
 • Bardzo dobrze, że mogliśmy spędzić w każdym dziale cały dzień.
 • Praca w grupie (z innymi stażystami) była świetna – mogliśmy się zintegrować oraz mieliśmy świetną okazję, żeby wymienić się wiedzą i doświadczeniem.
 • Praktyki były przygotowane na najwyższym poziomie.
 • Bardzo podobały mi się praktyki w Państwa firmie. Fantastyczna atmosfera, która tu panuje oraz możliwość zdobycia wiedzy od specjalistów, sprawiły, że będę miło wspominać spędzony tu czas.
 • Chciałabym, aby staż mógł trwać dłużej.
 • Opiekun merytoryczny był bardzo pomocny i bardzo dobrze spełnił się w powierzonej mu roli.
 

 
W celu przybliżenia zakresu zadań wykonywanych podczas stażu, przygotowaliśmy krótkie charakterystyki prac realizowanych w wybranych działach/biurach ORLEN Upstream.

 

 
Dział Prac Wiertniczych

 
 • Projektowanie otworów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania: Compass, StressCheck, WellPlan.
 • Analiza wykonanych prac wiertniczych, na podstawie dziennych raportów wiertniczych.
 • Raportowanie prac wiertniczych z wykorzystaniem programu WellView.
 • Wsparcie w prowadzonych procesach zakupowych związanych z prowadzonymi projektami.

 
 

 
Dział Eksploatacji Złóż/Dział Inżynierii Złożowej

 
 • Modelowanie numeryczne i analityczne złóż węglowodorów.
 • Projektowanie opróbowania odwiertów typu DST oraz testów produkcyjnych.
 • Nadzór nad wykonywaniem DST , testów produkcyjnych oraz interpretacja otrzymanych wyników.
 • Projektowanie zabiegów szczelinowania hydraulicznego, nadzorowanie poprawności ich wykonania, analiza uzyskanych danych.

 
 

 
Dział Analiz Projektów Poszukiwawczo-Wydobywczych

 
 • ​​Szacowanie zasobów metodami probabilistycznymi i deterministycznymi, przygotowywanie zgeneralizowanych modeli statycznych, ocena ryzyka geologicznego, prognozowanie wielkości wydobycia, szacowanie kosztów poszukiwań i wariantów zagospodarowania złóż, intensyfikacji  wydobycia ze złóż oraz przygotowywanie modeli ekonomicznych i wyceny prospektów poszukiwawczych i aktywów wydobywczych GK ORLEN w Polsce oraz możliwości inwestycyjnych na świecie.
 • Analizy strategiczne i analizy portfolio aktywów poszukiwawczych i wydobywczych GK ORLEN w Polsce i w Kanadzie.
 • Opiniowanie akwizycji nowych aktywów wydobywczych w Kanadzie oraz wyceny aktywów poszukiwawczych i spółek naftowych na świecie.
 • Analiza i ocena potencjału produkcyjnego dla konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w kraju i na świecie.

 
 

 
Dział BHP i Ochrony Środowiska:

 
Obszar BHP

 
 • Udział w planowaniu, przygotowaniu i nadzorowaniu stanu BHP.
 • Udział w aktualizacji procedur HSSE z obszaru BHP.
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji w obszarze BHP.
 • Udział w przygotowywaniu raportów i sprawozdań do organów administracyjnych.

 
 

 
Obszar Ochrony Środowiska

 
 • Udział w aktualizacji procedur HSSE z obszaru ochrony środowiska.
 • Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach lub jednostkach administracyjnych.
 • Udział w przygotowaniu analiz środowiskowych.
 • Współpraca z poszczególnymi działami w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska.

 

 

 
Biuro Analiz, Projektów i Dokumentacji Geologicznej

 
 • Planowanie i projektowanie prac związanych z poszukiwaniem złóż węglowodorów.
 • Przygotowywanie koncepcji poszukiwawczych oraz analiza ryzyka prac poszukiwawczych.
 • Wykonywanie analiz i interpretacji materiałów i danych geologicznych oraz geofizycznych. 
 • Przygotowywanie projektów robót geologicznych. 

 

 

 
Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji

 
 • Przygotowywanie koncepcji zagospodarowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej (AutoCAD, ArcGIS, QUE$TOR).
 • Opracowywanie harmonogramów realizacji inwestycji (MS Project).
 • Szacowanie kosztów CAPEX i OPEX, ocena opłacalności inwestycji.
 • Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym zlecanie, koordynacja i raportowanie prac projektowych i budowlanych.
 • Kontrola budżetów zadań inwestycyjnych.​​

 

 

 
Dział Zarządzania Portfelem Projektów (PMO)

 
 • Analiza i optymalizacja prac realizowanych w ramach portfela projektów.
 • Udział w tworzeniu standardów oraz narzędzi do zarządzania projektami i portfelem.
 • Wsparcie procesu monitorowania i prognozowania nakładów na realizację prac projektowych.
 • Przygotowanie struktur i harmonogramów projektów z wykorzystaniem m.in. narzędzi MS Office oraz CA Clarity.
 • Udział w przygotowaniu średnio- i długoterminowych planów działalności Segmentu Upstream.

 

 

 
Dział Kontrolingu

 
 • Udział w procesach raportowania zgodnie z wymogami korporacyjnymi.
 • Przeprowadzanie analiz na potrzeby odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Wsparcie w zakresie kontroli kosztów, nakładów inwestycyjnych.
 • Tworzenie narzędzi kontrolingowych.

 

 

 
 
Chcesz do nas dołączyć? Nie wahaj się ani chwili dłużej!

 
aplikuj_button.png
 

 
W razie pojawiających się pytań bądź wątpliwości, uprzejmie prosim​y o kontakt na adres e-mail: rekrutacja.upstream@orlen.pl​
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN