Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Staż
OU_HR_logowki_5-02_low3.jpgUprzejmie informujemy, iż termin skła​dania aplikacji do Programu Stażowego „ORLEN Upstream – Krok do kariery” upłynął z dniem 30 kwietnia 2017 r. Wszystkich kandydatów, którzy złożyli swoją aplikację do tegorocznego Programu Stażowego, poinformujemy o przebiegu procesu rekrutacji do 31 maja 2017 r. 

Program stażowy "ORLEN Upstream - Krok do kariery" jest corocznym, płatnym programem, organizowanym w trzech miesięcznych turach, w okresie od lipca do września.

Staż w ORLEN Upstream dedykujemy studentom studiów II stopnia oraz absolwentom szkół wyższych. Do współpracy zapraszamy studentów takich specjalizacji jak: geologia, geofizyka, inżynieria złożowa, wiertnictwo, ochrona środowiska, BHP oraz budownictwo.
   

Celem programu jest przekrojowe zapoznanie się ze specyfiką zadań i projektów realizowanych prze​z ORLEN Upstream, dlatego też harmonogram stażu uwzględnia wszystkie kluczowe działy w strukturach organizacyjnych.

​​

W celu przybliżenia zakresu zadań wykonywanych podczas stażu, przygotowaliśmy krótkie charakterystyki prac realizowanych w wybranych działach/biurach ORLEN Upstream.

staż.jpg

Dział Prac Wiertniczych

·         Projektowanie otworów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania: Compass, StressCheck, WellPlan.

·         Analiza wykonanych prac wiertniczych, na podstawie dziennych raportów wiertniczych.

·         Raportowanie prac wiertniczych z wykorzystaniem programu WellView.

·         Wsparcie w prowadzonych procesach zakupowych związanych z prowadzonymi projektami.

 

Dział Eksploatacji Złóż/Dział Inżynierii Złożowej

·         Modelowanie numeryczne i analityczne złóż węglowodorów.

·         Projektowanie opróbowania odwiertów typu DST oraz testów produkcyjnych.

·         Nadzór nad wykonywaniem DST , testów produkcyjnych oraz interpretacja otrzymanych wyników.

·         Projektowanie zabiegów szczelinowania hydraulicznego, nadzorowanie poprawności ich wykonania, analiza uzyskanych danych.

 

Dział Analiz Projektów Poszukiwawczo-Wydobywczych

·         Interpretacja danych geologicznych i geofizycznych.

·         Szacowanie zasobów geologicznych węglowodorów.

·         Ocena możliwej produktywności otworów.

·         Określenie możliwości przerobu i transportu ropy i gazu z miejsca ich wydobycia do odbiorców.

 

Dział BHP i Ochrony Środowiska:

Obszar BHP

·         Udział w planowaniu, przygotowaniu i nadzorowaniu stanu BHP.

·         Udział w aktualizacji procedur HSSE z obszaru BHP.

·         Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji w obszarze BHP.

·         Udział w przygotowywaniu raportów i sprawozdań do organów administracyjnych.

 

Obszar Ochrony Środowiska

·         Udział w aktualizacji procedur HSSE z obszaru ochrony środowiska.

·         Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach lub jednostkach administracyjnych.

·         Udział w przygotowaniu analiz środowiskowych.

·         Współpraca z poszczególnymi działami w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska.


Biuro Analiz, Projektów i Dokumentacji Geologicznej

·         Planowanie i projektowanie prac związanych z poszukiwaniem złóż węglowodorów.

·         Przygotowywanie koncepcji poszukiwawczych oraz analiza ryzyka prac poszukiwawczych.

·         Wykonywanie analiz i interpretacji materiałów i danych geologicznych oraz geofizycznych. 

·         Przygotowywanie projektów robót geologicznych. 


Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji

·         Przygotowywanie koncepcji zagospodarowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej (AutoCAD, ArcGIS, QUE$TOR).

·         Opracowywanie harmonogramów realizacji inwestycji (MS Project).

·         Szacowanie kosztów CAPEX i OPEX, ocena opłacalności inwestycji.

·         Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym zlecanie, koordynacja i raportowanie prac projektowych i budowlanych.

·         Kontrola budżetów zadań inwestycyjnych.​

 

Chętnych do zrobienia pierwszego kroku do kariery w ORLEN Upstream zapraszamy do złożenia aplikacji w formularzu wpisując nazwę wybranego działu/ biura docelowego.​

 ​​aplikuj_button.png ​
 
W razie pojawiających się pytań bądź wątpliwości, uprzejmie prosim​y o kontakt na adres e-mail: rekrutacja.upstream@orlen.pl


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN