Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Projekt Płotki
garwolin_minitura.png 
 
 
Projekt Płotki realizowany jest wraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (PGNiG) na obszarze 4 koncesji położonych w Wielkopolsce. Jest to region o dobrym rozpoznaniu geologicznym, uznawany za najbardziej perspektywiczny w Polsce pod kątem występowania nagromadzeń węglowodorów w utworach czerwonego spągowca. Partnerzy prowadzą wydobycie z 7 złóż, a kolejne znajdują się na etapie zagospodarowania. W październiku 2016 roku, w ramach tego projektu, zakończone zostało zagospodarowanie złoża Karmin, w wyniku czego zwiększono uzyskiwany wspólnie poziom wydobycia surowca. Złoże gazu ziemnego Karmin odkryto w 2014 roku w wyniku wspólnych prac poszukiwawczych realizowanych przez partnerów na koncesji „Jarocin-Grabina” nr 16\2001\p. Znajduje się ono w granicach Gminy Dobrzyca, w powiecie pleszewskim, w województwie wielkopolskim. Uruchomienie produkcji z odwiertu Karmin-1 oraz rozbudowa Ośrodka Grupowego Jarocin zrealizowana została z udziałem 51% Grupy PGNiG oraz 49% Grupy ORLEN .Ze złóż, których eksploatacja odbywa się w ramach umów pomiędzy partnerami, dzienne wydobycie sięga 2 700. BOE/D.
 
 

ORLEN Group brands