Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Forum Energetyczne - eksploatacja gazu łupkowego

01-01-2012  

Integracja europejskiego rynku energii, inwestycje w infrastrukturę, przyszłość energetyki atomowej i szansę, jakie zapewnia eksploatacja gazu łupkowego, były najważniejszymi tematami debat VI Forum Energetycznego.
 
 
Podczas trzydniowej konferencji, przygotowanej przez Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie - organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, odbyło się kilkanaście paneli dyskusyjnych i prezentacji firm. W Forum uczestniczyło ponad 400 osób, m.in. politycy, przedstawiciele sektora biznesowego oraz środowisk eksperckich z ponad 20 krajów. Ważnym tematem były poszukiwania i wydobycie gazu z łupków w Polsce.
 
Podczas dyskusji o wpływie eksploatacji na środowisko podsekretarz stanu i główny geolog kraju Henryk Jezierski stwierdził, że technologia wydobycia gazu łupkowego jest bezpieczna. Wiceminister środowiska zapowiedział, że Polska nie ma zamiaru, tak jak inne kraje, zakazywać prac poszukiwawczych. - Po pierwsze, śledzimy doświadczenia amerykańskie - wykonano tani dziesiątki tysięcy otworów, co nie spowodowało katastrof ekologicznych, po drugie, mamy dobre prawo środowiskowe i instytucje pozwalające na kontrolę poszukiwania gazu z łupków. Z kolei Marek Kamiński, dyrektor Ernst &Young Business Advisory, zauważył, że państwo może wpływać na rozwój wydobycia gazu łupkowego przez podatki i regulacje: - Instrumenty te muszą być precyzyjne, gdyż nie wiemy, jakie będą koszty wydobycia - podkreślił.Natomiast Marcin Matyka, szef działu doradztwa podatkowego DLA Piper, przypomniał, że wysokość opodatkowania waha się na świecie pomiędzy 30 a 52%. Najczęściej stosowanym podatkiem (Wielka Brytania, Norwegia) jest podatek dochodowy, natomiast podatek od przychodów pobiera się na przykład w USA, a jeszcze inny system funkcjonuje w Argentynie czy Rosji. Podczas dyskusji o dywersyfikacji dostaw gazu, Jan Chadam, prezes Gaz-Systemu, ocenił, że U E będzie dążyła do dywersyfikacji dostaw gazu, bazując na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i wzmocnieniu połączeń międzysystemowych państw skandynawskich, bałtyckich i Europy Centralnej. Polityka dywersyfikacyjna opierać się ma na gazociągu Nabucco oraz planowanych terminalach LNG w Polsce i Chorwacji. Prezes Gaz-Systemu poinformował podczas Forum, że Komisja Europejska poparła plan budowy polsko-litewskiego łącznika gazowego. - Po rozmowach w Brukseli dofinansowanie ze środków pomocowych UE staje się bardziej realne - mówił na prezes Chadam. O inwestycjach w sieci energetyczne mówił z kolei Henryk Majchrzak, prezes Zarządu PSE-Operator. W jego ocenie inwestycje te będą w Polsce na tyle kosztowne, że PSE Operator będzie musiał sięgnąć po finansowanie zewnętrzne. Nawiązując do połączeń transgranicznych, H. Majchrzak zwrócił uwagę na połączenie Polska-Litwa, zamykające tzw. projekt bałtycki, którego moc do 2015 r. ma wynieść 500 MW. Uczestnicy dyskusji w sprawie rozwoju energetyki atomowej byli zgodni, że największe zagrożenia dla takich elektrowni wiążą się z możliwością ataku terrorystycznego, niewielkimi zapasami uranu na świecie i problemem składowania odpadów radioaktywnych.
 
Źródło: Czysta Energia, nr str.: 31, 2012-01-01, autor: łc

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN