Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zakończone zostało postępowanie kwalifikacyjne w ORLEN Upstream

12-05-2018  

Rada Nadzorcza ORLEN Upstream do władz spółki na stanowisko Członka Zarządu powołała Sylwię Kobyłkiewcz. Funkcję Prezesa – Dyrektora Generalnego ORLEN Upstream kolejną kadencję pełnić będzie Janusz Radomski. 

Zakończone zostało postępowanie kwalifikacyjne na wybór Prezesa i Członka Zarządu ORLEN Upstream. Funkcję Prezesa – Dyrektora Generalnego Rada Nadzorcza ORLEN Upstream ponownie powierzyła Januszowi Radomskiemu, który objął to stanowisko w marcu 2017 roku. Ponadto decyzją Rady Nadzorczej ORLEN Upstream z dnia 7 maja 2018 roku do pełnienia funkcji Członka Zarządu została powołana Sylwia Kobyłkiewicz.

Sylwia Kobyłkiewicz jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej, na której ukończyła kierunki z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe z dziedziny podatków oraz rachunkowości. Obecnie realizuje studia MBA na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

W latach 1992-1995 pełniła funkcje kierownicze w tym zajmowała stanowiska Głównego Księgowego oraz była Członkiem Zarządu w spółkach prawa handlowego.

Sylwia Kobyłkiewicz posiada także bogate doświadczenie zawodowe w administracji rządowej jak i samorządowej, z którą była związana przez ponad 15 lat. Między 2001 a 2007 rokiem pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej Katowicach zdobywając uprawnienia Inspektora Kontroli Skarbowej. W latach 2014-2015 zajęła się doradztwem z zakresu finansów i zamówień publicznych oraz postępowań administracyjnych, a także prawa podatkowego dla samorządów w woj. małopolskim.

Z początkiem 2016 roku objęła stanowisko p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, następnie funkcję p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. W 2017 roku dołączyła jako Dyrektor Audytu i Bezpieczeństwa do ENERGI WYTWARZANIE SA, a następnie piastowała stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów Grupy Kapitałowej ENERGA SA.

Z PKN ORLEN związana jest od lutego 2018 roku jako Dyrektor Biura Audytu, Kontroli Finansowej i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym.

Sylwia Kobyłkiewicz ukończyła szereg szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Finansów. Jest także Laureatką Konkursu Ministra Finansów z zakresu harmonizacji podatku dochodowego w świetle zasad wynikających z Dyrektyw UE.​

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN