Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
O "shale gas" w Muzeum Gazownictwa.

21-12-2010  Aktualności

​W dniu 14 grudnia 2010 r. w Muzeum Gazownictwa na warszawskiej Woli, odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki z firmami zaangażowanymi w poszukiwanie, rozpoznawanie i przyszłą eksploatację niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce. Tematem spotkania, inspirowanego przez Departament Ropy i Gazu (DRO), był „Sektor gazowy - niekonwencjonalne złoża gazu".
 
 Spotkaniu przewodniczył Pan Dyrektor Maciej Kaliski z Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki. Wśród prelegentów znaleźli się: Prof. Andrzej W. Jasiński - Przewodniczący Krajowej Komisji OOŚ, Wiesław Prugar - Prezes ORLEN Upstream Sp.z o.o., a jednocześnie Członek Zarządu Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, Andrzej Sikora - Prezes Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o., a także Piotr Janusz, Adam Szurlej i Sławomir Lizak – z Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Skarbu Państwa, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz przedstawiciele ponad 25 firm zaangażowanych w poszukiwania złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce, z których wiele zrzeszonych jest w Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW).
 
W trakcie spotkania zaproszeni prelegenci zaprezentowali swoje spostrzeżenia w zakresie obecnego rynku gazu ziemnego i jego perspektyw na przyszłość. Spotkanie to było kolejnym etapem uszczegółowienia i próby wyjaśnienia problematyki dotyczącej poszukiwań i potencjalnej, przyszłej eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce. Kolejne, trzecie już spotkanie zaplanowano na przełom I i II kwartału 2011 roku

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN