Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN przekazał 100 000 zł. na rzecz Szpitala w Łęcznej

04-11-2013  

​Przedstawiciele ORLEN Upstream i Fundacji „ORLEN- DAR SERCA” przekazali na ręce władz szpitala czek o wartości 100 000 złotych. Darowizna zostanie przeznaczona na rzecz powstającego obecnie specjalistycznego Oddziału Oparzeń dla Dzieci we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej.

Przekazanie środków pieniężnych odbyło się podczas spotkania Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Starosty Łęczyńskiego oraz przedstawicieli Grupy ORLEN. Środki w wysokości 100 000 zł posłużą doposażeniu Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, w tym nowo wyremontowanych sal przeznaczonych dla najmłodszych pacjentów szpitala, których leczenie było dotychczas utrudnione z uwagi na brak dedykowanego personelu oraz wyposażenia. Specjalistyczny Oddział Oparzeń dla Dzieci, podobnie jak Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, swoim zasięgiem obejmie teren centralnej i wschodniej Polski.

„Wkład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w niesienie pomocy poszkodowanym w pożarach i wypadkach, którzy kierowani są tu z terenu całej wschodniej i centralnej Polski jest nieoceniony. Państwa szpital to świetnie zorganizowana i profesjonalnie prowadzona placówka. Cieszymy się, że możemy wesprzeć finansowo miejsce tak istotne dla całego systemu ochrony zdrowia.” – powiedział podczas spotkania Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Spółka ORLEN Upstream związana jest z Lubelszczyzną od 2007 roku, kiedy to uzyskała od Ministerstwa Środowiska pierwsze koncesje uprawniające ją do poszukiwań złóż węglowodorów na tym terenie. Po przeanalizowaniu dostępnych danych archiwalnych oraz po wykonaniu nowych badań sejsmicznych (2D), w 2011 roku zespół ORLEN Upstream przystąpił do fazy wierceń. W okresie 2 lat wykonanych zostało 8 odwiertów w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, 6 pionowych i dwa horyzontalne, oraz przeprowadzono pierwszy zabieg szczelinowania hydraulicznego. Obecnie spółka przygotowuje się do kolejnych wierceń oraz drugiego zabiegu szczelinowania w poziomym odcinku odwiertu Berejów-OU2K, w gminie Niedźwiada.

Równolegle do działań operacyjnych Grupa ORLEN prowadzi aktywne działania informacyjne, dobroczynne i sponsoringowe. Od 2011 roku zrealizowanych zostało ponad 50 spotkań konsultacyjnych z władzami samorządowymi oraz mieszkańcami z terenów, na których firma prowadzi swoje prace. W każdej z gmin na terenie której realizowane są prace wiertnicze, realizowane były projekty edukacyjne, sportowe i dobroczynne. Między innymi, w ramach dorocznego programu wsparcia ochotniczych i zawodowych straży pożarnych, dofinansowanie uzyskało 38 jednostek straży pożarnej z Lubelszczyzny. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej jest drugim instytucjonalnym beneficjentem z terenu powiatu łęczyńskiego obdarowanym przez Grupę ORLEN. W 2012 roku dofinansowanie w wysokości ponad 70 000 zł. otrzymała z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN