Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Krok do Kariery
OU_HR_logowki_5-02_low3.jpgW ORLEN Upstream chętnie dzielimy się wiedzą z młodymi inżynierami, rozpoczynającymi swoją przygodę zawodową w branży oil & gas. Z myślą o studentach studiów magisterskich oraz absolwentach prowadzimy program stażowy ORLEN Upstream – Krok do kariery.
 
W ramach programu realizowane są miesięczne staże w siedzibie ORLEN Upstream w Warszawie. W zależności od etapu bieżących prac operacyjnych oraz działu wiodącego, w którym odbywa się staż, możliwe są również wyjazdy terenowe na obszary prowadzonych przez nas prac sejsmicznych, wiertniczych lub eksploatacyjnych.
 
Uczestnicy programu ORLEN Upstream – Krok do kariery przypisani są do jednego działu wiodącego spośród następujących obszarów: geologia i geofizyka, wiertnictwo, eksploatacja i inżynieria złożowa, zarządzanie projektami inwestycyjnymi. Stażyści zapoznają się ze specyfiką pracy operatora oil & gas między innymi dzięki możliwości współpracy nie tylko z działem wiodącym, ale również pozostałymi działami w strukturze ORLEN Upstream. Staże odbywają się w trzech turach, od lipca do września.
 
Po każdej edycji stażu zbieramy informację zwrotną od uczestników za pośrednictwem ankiet ewaluacyjnych. Ankiety pozwalają nam na kształtowanie kolejnych edycji w taki sposób, aby w najwyższym stopniu odpowiadały realnym potrzebom i oczekiwaniom uczestników programu. Poniżej przedstawiamy przykładowe opinie naszych stażystów, zebrane na przestrzeni kilku ostatnich lat:
   
 • Staż przebiegał w świetnej atmosferze i chętnie zostałbym dłużej w firmie.
 • Chciałbym tu wrócić na stałe.
 • Nie chce się stąd odchodzić. Tak dobre staże powinny być nielegalne
 • Bardzo dobry pomysł z końcową prezentacją.
 • Bardzo dobrze, że mogliśmy spędzić w każdym dziale cały dzień.
 • Praca w grupie (z innymi stażystami) była świetna – mogliśmy się zintegrować oraz mieliśmy świetną okazję, żeby wymienić się wiedzą i doświadczeniem.
 • Praktyki były przygotowane na najwyższym poziomie.
 • Bardzo podobały mi się praktyki w Państwa firmie. Fantastyczna atmosfera, która tu panuje oraz możliwość zdobycia wiedzy od specjalistów, sprawiły, że będę miło wspominać spędzony tu czas.
 • Chciałabym, aby staż mógł trwać dłużej.
 • Opiekun merytoryczny był bardzo pomocny i bardzo dobrze spełnił się w powierzonej mu roli.
   
 
W celu przybliżenia zakresu zadań wykonywanych podczas stażu, przygotowaliśmy krótkie charakterystyki prac realizowanych w wybranych działach/biurach ORLEN Upstream.
 
 
Biuro Analiz, Projektów i Dokumentacji Geologicznej
 
 • Planowanie i projektowanie prac związanych z poszukiwaniem złóż węglowodorów.
 • Przygotowywanie koncepcji poszukiwawczych oraz analiza ryzyka prac poszukiwawczych.
 • Wykonywanie analiz i interpretacji materiałów i danych geologicznych oraz geofizycznych. 
 • Przygotowywanie projektów robót geologicznych. 
 
 
 
Dział Analiz Projektów Poszukiwawczo-Wydobywczych
 
 • Szacowanie zasobów metodami probabilistycznymi i deterministycznymi, prognozowanie wielkości wydobycia, szacowanie kosztów poszukiwań i wariantów zagospodarowania złóż, intensyfikacji  wydobycia ze złóż oraz przygotowywanie modeli ekonomicznych i wyceny prospektów poszukiwawczych i aktywów wydobywczych GK ORLEN w Polsce oraz możliwości inwestycyjnych na świecie. 
 • Analizy strategiczne i analizy portfolio aktywów poszukiwawczych i wydobywczych GK ORLEN w Polsce i w Kanadzie.
 • Opiniowanie akwizycji nowych aktywów wydobywczych w Kanadzie oraz wyceny aktywów poszukiwawczych i spółek naftowych na świecie.
 • Analiza i ocena potencjału produkcyjnego dla konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w kraju i na świecie.
   
 
 
Dział Eksploatacji Złóż/ Dział Inżynierii Złożowej
  
 • Modelowanie numeryczne i analityczne złóż węglowodorów, określanie zasobów metodami probabilistycznymi.  
 • Analiza danych produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod.
 • Projektowanie opróbowania odwiertów typu DST oraz testów produkcyjnych.
 • Nadzór nad wykonywaniem DST, testów produkcyjnych oraz interpretacja otrzymanych wyników.
 • Obsługa eksploatacji złóż od strony Nie-Operatora w zakresie techniczno-budżetowym, nadzór nad pracami terenowymi.
 • Opracowywanie założeń technicznych, organizacyjnych i budżetowych dla zagospodarowania złóż własnych i we współpracy z Operatorem, wsparcie w realizacji inwestycji.
 • Nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego.
   
 
 
Dział Prac Wiertniczych
 
 • Projektowanie otworów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania: Compass, StressCheck, WellPlan, WellCat. 
 • Projektowanie wgłębnego uzbrojenia otworu wiertniczego.
 • Monitorowanie realizowanych prac wiertniczych, na podstawie dziennych raportów wiertniczych. 
 • Raportowanie prac wiertniczych z wykorzystaniem programu WellView.
 • Wsparcie w prowadzonych procesach zakupowych związanych z prowadzonymi projektami.
 • Analiza rynku firm serwisowych w aspekcie dostępnych narzędzi i technologii.
   
 
Informujemy, że zakończyliśmy etap zbierania aplikacji do programu stażowego ORLEN Upstream – Krok do kariery. Wszystkim chcielibyśmy bardzo podziękować za zainteresowanie stażem. Kolejnymi etapami są selekcja aplikacji, spotkania z wybranymi kandydatami oraz zatrudnienie.
 
aplikuj_button.png
 
W razie pojawiających się pytań bądź wątpliwości, uprzejmie prosim​y o kontakt na adres e-mail: rekrutacja.upstream@orlen.pl​
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN