Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Seminarium upstream

OU_HR_semianrium_Upstream.pngDoskonałą możliwością wymiany wiedzy oraz integracji zespołu są coroczne Seminaria letnie i zimowe, w których uczestniczą wszyscy pracownicy spółki.

Na potrzeby seminarium wewnętrzni eksperci przygotowują prezentacje, odnoszące się do bieżącej działalności spółki i specyfiki obszaru, za który odpowiadają. Następnie są one przedstawiane uczestnikom seminarium. Ich celem jest dzielenie się wiedzą i lepsze wzajemne zrozumienie wykonywanej w poszczególnych obszarach pracy.
 
Seminaria to też okazja do wspólnego spędzenia czasu poza biurem, umożliwiająca np. zaangażowanie we wspólną akcję wolontariatu, przeprowadzenie rozgrywek w gry nawiązujące do branży oil & gas czy zorganizowanie zawodów sportowych.
 
 

Marki Grupy ORLEN