Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Projekt Bieszczady

Projekt UWO Bieszczady.jpg
Projekt Bieszczady realizowany jest we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG) i zakłada wspólną realizację prac analitycznych i badawczych na obszarze ośmiu bloków koncesyjnych w obrębie województwa podkarpackiego.

Celem wspólnych operacji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Karpat. Na mocy zawartego w lipcu 2015r. porozumienia ORLEN Upstream objął 49% udziałów w ośmiu blokach koncesyjnych o wspólnej nazwie projektowej „Bieszczady”. Pozostałych 51% udziałów posiada PGNiG SA.

Partnerzy planują wspólne prace poszukiwawcze na terenie bloków koncesyjnych numer: 437, 438, 456, 457, 458 oraz fragmentach bloków 416, 417 i 436, obejmujących obszar o łącznej powierzchni powyżej 3500 km2 . Koncesje na prowadzenie działalności na tych blokach zostały wydane przez Ministerstwo Środowiska na okres od 2,5 do 5 lat. Cel geologiczny poszukiwań złóż węglowodorów na tym terenie obejmuje utwory fliszu karpackiego, o wieku od dolnej kredy do miocenu, zalegające do głębokości 6000 m. W latach 2008 – 2014 na tym obszarze wykonano prace sejsmiczne i geofizyczne oraz jeden odwiert poszukiwawczy (Niebieszczany-1).

ORLEN Upstream i PGNiG prowadzą także wspólne operacje w ramach projektu poszukiwawczo-wydobywczego Sieraków, na obszarze Niżu Polskiego w obrębie koncesji Międzychód-Gorzów Wielkopolski oraz Wronki (Patrz zakładka „Projekt Sieraków).

 
 

Marki Grupy ORLEN