Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Projekt Sieraków

sierakow.jpg

 

Typ Projektu:

Rozpoznanie oraz zagospodarowanie konwencjonalnego złoża naftowego, realizowane wspólnie z partnerem - Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG S.A.), na terenie koncesji należących do PGNiG S.A.
 
 
 

Lokalizacja: 

Prace poszukiwawczo – rozpoznawcze prowadzone są na obszarze Niżu Polskiego, w obrębie struktury Sieraków, zlokalizowanej na terenie Niecki Szczecińskiej, w sąsiedztwie największych odkryć złóż ropy naftowej i gazu ziemnego dokonanych w ostatnich latach w Polsce (Lubiatów – Międzychód – Grotów).
 
 
 
 

Charakterystyka projektu:

Projekt „Sieraków” ma na celu geologiczne rozpoznanie struktury Dolomitu Górnego, potwierdzenie występowania przemysłowych zasobów naftowych złoża, zagospodarowanie oraz uruchomienie produkcji ropy naftowej.
 
W ostatnich latach w ramach projektu „Sieraków” wykonano szereg prac badawczych i wiertniczych wyraźnie przybliżających operatorów do wytyczonego celu. Na podstawie wyników reinterpretacji i integracji danych sejsmicznych, przystąpiono do szacowania zasobów wydobywanych dla całej struktury Sieraków, które z kolei posłużyły do wykonania przedwstępnego planu zagospodarowania złoża i wykonania kolejnych odwiertów rozpoznawczych. W 2013 roku prowadzono analizy danych pozyskanych z otworu Sieraków-3 w celu weryfikacji perspektywiczności badanego obszaru i aktualizacji programu prac.
 
ORLEN Upstream posiada 49% udziałów w projekcie „Sieraków”. Udziały dotyczą zarówno kosztów, jak i dochodów uzyskanych ze sprzedaży wydobytej ropy naftowej i gazu ziemnego. Pozostałe 51% posiada PGNiG S.A.
 
 

Marki Grupy ORLEN