PRZEWODNIK PO NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH - ORLEN Upstream - page 1

PRZEWODNIK PO
NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH
ORLEN Upstream
FIRMA I JEJ DZIAŁALNOŚĆ
CERTYFIKATY POSIADANE PRZEZ ORLEN Upstream
ORLEN Upstream jest spółką należącą do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Centralnej sieć
NASZA FILOZOFIA DZIAŁANIA
Sześć rafinerii:
Polska
Czechy
Litwa
Zdrowie
i
bezpieczeństwo
Najwyższa
jakość
Dobre
praktyki
Wykwalifikowana
kadra
Społeczna
odpowiedzialność
biznesu
Zaawansowane
technologie
Zrównoważony
rozwój
Otwarta
komunikacja
i dialog
społeczny
Zintegrowany
kompleks rafineryjno-
-petrochemiczny
w Płocku
Największa
w Europie Centralnej
sieć stacji paliw
~2700
Projekty poszukiwawcze
i wydobywcze
(gaz ziemny
i ropa naftowa)
Bloki energetyczne:
Płock (600 Mwe)
Włocławek (463 Mwe)
ORLEN Upstream zajmuje się poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem złóż węglowodorów, czyli gazu ziemnego i ropy naftowej.
Firma prowadzi operacje na obszarze 26 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczych na terenie Polski (w Małopolsce, na
Podkarpaciu, w Wielkopolsce, na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie) oraz wspólne z partnerem wydobycie na terenie 7 koncesji.
Działamy również w Kanadzie, gdzie jesteśmy liczącym się operatorem w prowincji Alberta.
Prace terenowe wykonują dla ORLEN Upstream specjalistyczne firmy posiadające kompetencje w wybranych obszarach działalności
poszukiwawczo-wydobywczej (np. badania sejsmiczne, prace wiertnicze i intensyfikacyjne, zagospodarowanie złóż). Przedstawiciele
tych firm poinformują Państwa szczegółowo o planowanym przebiegu realizowanych przez nich działań.
W 2009 roku spółka ORLEN Upstream uzyskała dwa certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością
według normy ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy
ISO 14001:2004 w zakresie „Zarządzania działalnością poszukiwań i wydobycia”. W listopadzie
2011 roku, spółka ORLEN Upstream uzyskała również certyfikat doskonałości CIPS, który dowodzi, że
działania firmy są profesjonalne i przejrzyste. W 2012 roku ORLEN Upstream uzyskał kolejny certyfi-
kat, tym razem z zakresu zarządzania systemem bezpieczeństwa HSSE według normy
PN-N 19001:2004. Pięć lat od otrzymania certyfikatu CIPS, po kolejnym szczegółowym audycie
spółka zdobyła recertyfikację, potwierdzającą perfekcję w zakresie realizacji procesów zakupowych.
1 2
Powered by FlippingBook