Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Materiały informacyjne

Badanie sejsmiczne – Ulotka informacyjna

Badania sejsmiczne to jeden z kluczowych elementów procesu poszukiwania węglowodorów. Dzięki nim możliwe jest wyznaczenie potencjalnych obiektów dla dalszych poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
 
 
  
 

 

Co warto wiedzieć o gazie ziemnym – Broszura informacyjna

Zbiór najważniejszych informacji na temat poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego.
 
 
  
 

 
 

Przewodnik po najlepszych praktykach ORLEN Upstream

ORLEN Upstream na każdym etapie swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility). Kwestie ekologiczne, etyczne i społeczne są w wymiarze długookresowym nieodłącznym elementem działalności firmy.
 
  
 
 

Szczelinowanie Hydrauliczne - Ulotka informacyjna

Szczelinowanie hydrauliczne jest niezbędnym elementem procesu rozpoznania złoża. Ma on na celu stworzenie takich warunków wewnątrz odwiertu wiertniczego aby wydobycie gazu ziemnego ze skał łupkowych było możliwe.
 
 
  
 
 

Produkcja, dystrybucja i wykorzystanie gazu ziemnego

Ulotka ilustruje drogę, jaką musi pokonać gaz od momentu wydobycia na powierzchnię ziemi
 aż do odbiorcy końcowego (np. domu mieszkalnego lub ciepłowni).
 
 
  
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN