Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe
​ORLEN Upstream sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS Nr 0000256011
Kapitał Zakładowy: 45 423 500,00 
NIP: 5222808691
REGON: 140525990 ​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN