Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Roczna ocena kompetencji

W ORLEN Upstream naszym celem jest wyposażenie pracowników nie tyko w odpowiednie narzędzia pracy, ale również kompetencje, wiedzę i dostęp do dopasowanych do ich potrzeb inicjatyw rozwojowych. W związku z tym wdrożyliśmy program Rocznej Oceny Kompetencji. Jego celem jest cykliczne badanie poziomu kompetencji na wszystkich poziomach stanowisk w organizacji, a następnie – w oparciu o zebrane informacje – przygotowanie indywidualnych planów szkoleniowo-rozwojowych.

Podstawę programu stanowi opracowany przez nas Model Kompetencji, definiujący zestaw pożądanej wiedzy i umiejętności zarówno w wymiarze na ogólnofirmowym, jak i specjalistycznym, właściwym dla działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

Program Rocznej Oceny Kompetencji pozwala na efektywną i obiektywną ewaluację umiejętności zespołu oraz wymagań, jakie stawiamy przed kandydatami do pracy w naszej organizacji. Poprzez indywidualne i rzetelne podejście do każdego z pracowników, program pozwala efektywnie pogłębiać wiedzę i doskonalić umiejętności odpowiadające danemu stanowisku.

Program w naturalny sposób wspiera również sukcesję funkcji w organizacji, ponieważ wyznacza przejrzyste wymagania na poszczególnych poziomach stanowiskowych w strukturze.

Roczna Ocena Kompetencji jest skierowana do pracowników we wszystkich obszarach organizacji i jest powtarzana co roku.

 
 

Marki Grupy ORLEN