Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
FX Energy
MapaPolski_OU_KONCESJE_www-2019-dzial FX Energy Polsce-01-01.jpg


 
 
W 2015 roku ORLEN Upstream zakończył proces akwizycji amerykańskiej firmy FX Energy, nabywając 100% udziałów w spółce. Tym samym baza zasobowa i liczba aktywów segmentu upstream Grupy ORLEN poszerzyła się o produkujące złoża w Polsce. Akwizycja uzupełniła portfel prowadzonych przez koncern projektów o trzy nowe obszary poszukiwawczo-wydobywcze: Płotki i Edge, zlokalizowane są na terenie Niżu Polskiego. Obszary te zajmują powierzchnię około 7 400 km2. Obecnie trwa intensywny proces integracji zakupionej spółki ze strukturami ORLEN Upstream, który zmierza do całkowitego scalenia obu podmiotów na każdym poziomie organizacji.
 
Projekty
 
Projekt Edge – w skład projektu wchodzi 5 koncesji na Pomorzu, należących do FX Energy Grupa ORLEN. Na tym obszarze zlokalizowane są złoża Bajerze i Tuchola. Prowadzimy obecnie prace wiertnicze, których celem jest pozyskanie danych umożliwiających pełną ocenę perspektywiczności regionu oraz dokumentacja sąsiednich złóż w utworach permu, karbonu i dewonu. Wykonane dotychczas prace, m.in. odwiercenie otworów, pozwoliły na udokumentowanie złóż gazu ziemnego, których część obecnie znajduje się w fazie zagospodarowania.
 
Projekt Płotki – projekt realizowany wraz z PGNiG S.A. w Wielkopolsce na obszarze 4 koncesji. Jest to region o dobrym rozpoznaniu geologicznym, uznawany za najbardziej perspektywiczny w Polsce pod kątem występowania nagromadzeń węglowodorów w utworach czerwonego spągowca. Na tym obszarze wykonanych zostało już ponad 20 odwiertów. Partnerzy prowadzą wydobycie z 8 złóż, a kolejne znajdują się na etapie zagospodarowania. ​
 
 

Marki Grupy ORLEN