Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Prezes Wiesław Prugar w Zarządzie Głównym SiTPNiG

28-11-2016  

W ostatnich dniach października br. w Krakowie odbył się XXXIX Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Zjazd podsumował działalność Stowarzyszenia w mijającej kadencji (lata 2012 – 2016). Podjęto również uchwałę dotyczącą działalności SITPNiG w kolejnych 4 latach. W drodze głosowania zgromadzeni delegaci wyłonili nowe władze naczelne Stowarzyszenia na lata 2016 – 2020. Do Zarządu Głównego wybrani zostali: Piotr Grzegorz Woźniak, Waldemar Wójcik, Paweł Stańczak, Wiesław Prugar, Krzysztof  Potera, Andrzej Soroko, Jan Lubaś, Krzysztof Knap i Włodzimierz Tomczak.
 
Decyzją Zarządu Głownego SiTPNiG Wiesław Prugar został powołany na Wiceprezesa Zarządu Głównego jednocześnie Zarząd powierzył mu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (World Petroleum Council). Wiesław Prugar w strukturach Stowarzyszenia działa od 1987 r.  
 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) to największa organizacja zrzeszająca przedstawicieli polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego. SITPNiG został utworzony 8 marca 1946 roku pod nazwą Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Paliw Płynnych, jako kontynuator tradycji organizacji naftowych funkcjonujących na ziemiach polskich od II połowy XIX wieku. Obecnie SITPNiG służy polskiej branży naftowej i gazowniczej, działając na rzecz użyteczności społecznej oraz inspirując przedsięwzięcia naukowo-techniczne i organizacyjne promujące ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Stowarzyszenie wspiera kultywację tradycji naftowo-gazowniczych, krzewi wiedzę oraz kulturę techniczną i ekologiczną.  Ponadto jednym z celów SITPNiG jest konsolidacja przedstawicieli branży naftowo-gazowniczej w Polsce oraz integracja z międzynarodowym środowiskiem przemysłu poszukiwawczo wydobywczego i rozwijanie globalnej sieci kontaktów. SITPNiG od 1995 roku jest odpowiedzialny za organizację Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej w ramach World Petroleum Council.

 

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN