Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe

​ORLEN Upstream sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS Nr 0000256011
Kapitał Zakładowy: 49 289 500,00 zł
NIP: 5222808691
REGON: 140525990 ​​​​​
nr BDO: 000014928

 
 
 

Marki Grupy ORLEN