Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe
ORLEN Upstream Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS Nr 0000256011
Kapitał Zakładowy: 51689500,00zł
NIP: 5222808691
REGON: 140525990 ​​​​​
nr BDO: 000014928
 
 
 

Marki Grupy ORLEN