Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Działalność w Polsce
MapaPolski_OU_KONCESJE2021.jpg

 
 
​W Polsce ORLEN Upstream koncentruje swoją działalność poszukiwawczo-wydobywczą w województwie kujawsko – pomorskim, wielkopolskim, małopolskim, pomorskim oraz podkarpackim. Spółka samodzielnie prowadzi prace na obszarze 7 koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów ze złóż, ponadto w ramach kolejnych 6 prowadzi działania wspólnie z partnerem PGiNG S.A.

Zarządzanie działalnością w obszarze poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania ze złóż węglowodorów oparte jest o wdrożony przez ORLEN Upstream Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z normami ISO 9001:2015, ISO 14000:2015 oraz PN-N 18001:2004. System ten wspomaga efektywną realizację ww. projektów i zapewnia realizację działalności poszukiwawczo–wydobywczej na światowym poziomie.

Konsekwentna realizacja strategii poszukiwawczej ORLEN Upstream, doprowadziła do odkrycia nowych, perspektywicznych złóż węglowodorów. Jednym z nich jest wielohoryzontowe złoże gazu ziemnego Bystrowice występujące w utworach mioceńskich na obszarze koncesji Siennów-Rokietnica, położonej we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. 

Kolejnym odkryciem są złoża zaazotowanego gazu ziemnego na obszarze Bajerze i Tuchola w utworach węglanowych dolomitu głównego Ca2 i karbonu dolnego, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Zakłada się, że produkcja z obydwu złóż potrwa około 14 lat i rocznie może zapewnić energię elektryczną dla około 70 tyś. gospodarstw domowych. Zastosowane zestawy prądotwórcze dostarczają też  energię elektryczną oraz ciepło uzyskane podczas pracy silników gazowych, na potrzeby instalacji technologicznej i potrzeby własne Ośrodków.


 
 
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN