Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Działalność w Polsce
MapaPolski_OU_KONCESJE2021.jpg

 
 
W Polsce ORLEN Upstream koncentruje swoją działalność poszukiwawczo-wydobywczą w województwie wielkopolskim, małopolskim, pomorskim oraz podkarpackim. Spółka samodzielnie prowadzi prace na obszarze 11 koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów ze złóż, ponadto w ramach kolejnych 18 prowadzi działania wspólnie z partnerem PGiNG S.A.

Zarządzanie działalnością w obszarze poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania ze złóż węglowodorów oparte jest o wdrożony przez ORLEN Upstream Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z normami ISO 9001:2015, ISO 14000:2015 oraz PN-N 18001:2004. System ten wspomaga efektywną realizację ww. projektów i zapewnia realizację działalności poszukiwawczo–wydobywczej na światowym poziomie.

Konsekwentna realizacja strategii poszukiwawczej ORLEN Upstream, doprowadziła do odkrycia nowych, perspektywicznych złóż węglowodorów. Jednym z nich jest wielohoryzontowe złoże gazu ziemnego Bystrowice występujące w utworach mioceńskich na obszarze koncesji Siennów-Rokietnica, położonej we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. Aktualnie prowadzone są intensywne prace mające na celu wykonanie projektu zagospodarowania odkrytego złoża gazu ziemnego i podłączenie do sieci gazociągów przesyłowych Gaz-System.

Kolejnym odkryciem są złoża zaazotowanego gazu ziemnego na obszarze Bajerze i Tuchola w utworach węglanowych dolomitu głównego Ca2 i karbonu dolnego, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Spółka uzyskała stosowne decyzje środowiskowe w zakresie realizacji przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu ww. złóż gazu ziemnego. Jednocześnie trwa proces pozyskiwania kolejnych, niezbędnych decyzji i pozwoleń. Opracowany został również projekt zagospodarowania złoża, uwzględniający zastosowanie specjalnych generatorów, wykorzystujących przy produkcji prądu zaazotowany gaz ziemny.

Wydobycie gazu ziemnego w Polsce odbywa się we współpracy z PGNiG S.A. (udział ORLEN Upstream wynosi 49%). Średnie wydobycie wyniosło 1 tys. boe/d. Zasoby 2P posiadane przez Grupę ORLEN w Polsce wyniosły na koniec 2019 roku około 11 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (MMboe), w tym 8% to węglowodory ciekłe, a 92% to gaz.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN