Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Działalność w Kanadzie

ORLEN Upstream od 2013 roku prowadzi działalność wydobywczą w Ameryce Północnej, za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada.

Strategia PKN ORLEN, w odniesieniu do segmentu upstream, od początku zakładała, oprócz organicznego rozwoju, także rozszerzanie działalności w drodze akwizycji. W obszarze zainteresowania koncernu znajdowały się dojrzałe i stabilne rynki oil & gas, o sprzyjającym otoczeniu politycznym, prawnym oraz podatkowym. W efekcie, w ostatnich latach w Kanadzie dokonano kolejnych akwizycji oraz rozwinięto działalność operacyjną na obszarze posiadanych licencji. Aktualnie kluczowe kanadyjskie aktywa koncernu zlokalizowane są w obrębie prowincji Alberta, w regionach: Kakwa (formacja Montney), Ferrier Strachan (formacja Cardium), Lochend (formacja Cardium), Kaybob (formacja Dunvegan). Eksploatacja prowadzona jest głównie z utworów niekonwencjonalnych typu „tight gas” i „tight oil”, przy zastosowaniu odwiertów horyzontalnych oraz wielosekcyjnych zabiegów szczelinowania hydraulicznego.

W ramach dezinwestycji obszarów o mniejszym znaczeniu biznesowym, w 2019 roku rozliczono podpisaną w 2018 roku umowę sprzedaży aktywów Pouce Coupe.

Obecnie najważniejsze aktywa wydobywcze firmy znajdują się w rejonach Kakwa i Ferrier. W rejonie Kakwa głównym obiektem wydobycia jest gaz ziemny z dużą ilością kondensatu, wydobywany z formacji Montney, natomiast w obszarze Ferrier wydobywana jest ropa naftowa i gaz ziemny z dużą ilością węglowodorów ciekłych z formacji Cardium. Obie wspomniane formacje zaliczają się do głównych, niekonwencjonalnych formacji naftowych w Zachodniej Kanadzie, a formacja Montney także w całej Ameryce Północnej.

Poza wspomnianymi głównymi aktywami Grupa ORLEN posiada mniejsze aktywa produkcyjne w innych rejonach Alberty i Zachodniej Kanady, w tym m.in. w rejonach Lochend i Kaybob, w których wydobywa przede wszystkim ropę naftową z gazem ziemnym.

ORLEN Upstream Canada posiada także 4% udziałów w projekcie budowy terminala eksportowego gazu skroplonego na wschodnim wybrzeżu Kanady (prowincja Nowa Szkocja) – Goldboro LNG, który znajduje się we wstępnej fazie realizacji.

W 2019 roku uzyskano średnią produkcję na poziomie ponad 17,2 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (MBOE/D), z czego ponad 53% stanowiły węglowodory ciekłe (ropa naftowa, kondensat i LPG). Zasoby węglowodorów w kategorii rezerw 2P na koniec 2019 r. wyniosły ponad 186 mln BOE.

 

 

kanada-alberta-mapa.jpg

 

 
 
 
​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN