Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Działalność w Kanadzie

Grupa ORLEN prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Ameryce Północnej od 2013 roku. Na koniec 2017 roku zasoby 2P w Kanadzie wynosiły 141 mln BOE, a średnie wydobycie w II kwartale 2018 roku utrzymywało się na poziomie 17 100 BOE/D. Kolejne strategie PKN ORLEN, w odniesieniu do segmentu upstream, od początku zakładały oprócz organicznego rozwoju także rozszerzanie działalności w drodze akwizycji. W zainteresowaniu koncernu znajdowały się dojrzałe i stabilne rynki oil & gas, o sprzyjającym otoczeniu politycznym, prawnym oraz podatkowym. W efekcie w ostatnich latach konsekwentnie budowano portfel węglowodorowych aktywów Grupy ORLEN w Kanadzie, dokonując kolejnych akwizycji i rozwijając działalność operacyjną na obszarze posiadanych licencji. Kluczowe kanadyjskie aktywa koncernu zlokalizowane są w obrębie prowincji Alberta, w regionach: Kakwa (formacja Montney), Ferrier Strachan (formacja Cardium), Lochend (formacja Cardium), Pouce Coupe (formacja Montney), Kaybob (formacja Dunvegan).

Ferrier Strachan – to jeden z dwóch głównych rejonów aktywności ORLEN Upstream Canada, bardzo perspektywiczny pod kątem zagospodarowywania piaskowców brzegowych kredowej formacji Cardium. Ciekawostką jest znaczne zróżnicowanie składu wydobywanej kopaliny – od gazu z niewielką ilością ropy, do ropy ze stosunkowo niewielką ilością gazu.

Kakwa – to jeden z najbardziej perspektywicznych rejonów w regionie Alberta. Celem prowadzonych prac są utwory triasowej formacji Montney. Głównym medium złożowym w rejonie Kakwa jest gaz z dużą zawartością kondensatu.

Kaybob – głównym celem prowadzenia wierceń w tym regionie są piaszczyste osady deltowe, które zostały zdeponowane w okresie kredy , tworząc część formacji Dunvegan. Wyróżniają się one bardzo dobrymi parametrami zbiornikowymi oraz wysokim udziałem ropy w wolumenie wydobycia.

Lochend – obszar znajdujący się zaledwie kilka kilometrów od przedmieść Calgary jest fundamentem, na którym zbudowane zostało portfolio projektowe ORLEN Upstream Canada. Na obszarze kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych kredowa formacja Cardium ma wysoką perspektywiczność w przynajmniej dwóch poziomach złożowych, z których wydobywana jest lekka ropa z gazem oraz sam gaz.

Pouce Coupe – to jeden z trzech pierwszych obszarów aktywności ORLEN Upstream Canada. Wydobycie prowadzone jest na nim z mułowców triasowej formacji Montney. Głównym medium złożowym w rejonie Pouce Coupe jest gaz z niewielką domieszką węglowodorów ciekłych.

Stoney Creek – znajdujące się w Nowym Brunszwiku złoże Stoney Creek jest jednym z najstarszych odkrytych złóż ropy w tej części Kanady. Zostało ono udokumentowane w 1909 roku w obrębie piaskowców formacji Dawson Settlement, które pochodzą z okresu karbonu.

Goldboro LNG – ORLEN Upstream Canada posiada 7,4% udziałów w prywatnej spółce Pieridae Energy, kierującej projektem budowy terminalu LNG na wschodnim wybrzeżu Kanady. Obecnie trwają prace przygotowawcze, na podstawie których zostanie podjęta decyzja inwestycyjna o dalszym kierunku projektu.

20151201_Combined_assets_low.jpg 
 
 
​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN