Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Działalność

Od 2005 roku jednym z filarów strategii Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. jest rozwój segmentu wydobycia. W Grupie ORLEN działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej zarządza ORLEN Upstream. Spółka prowadzi operacje w Polsce i Kanadzie. Budowę własnego portfela aktywów węglowodorowych koncern rozpoczął w 2007 roku, nabywając pierwsze aktywa poszukiwawcze. Na pierwsze lata działalności spółki przypadło tworzenie struktur nowego segmentu. Zbudowane w tamtym okresie kompetencje zespołu pozwalają na efektywne prowadzenie operacji w branży oil & gas, w odniesieniu do rozmaitej specyfiki złóż oraz w dowolnym miejscu na świecie. W 2013 roku ORLEN Upstream przeprowadził pierwszą transakcję zakupu aktywów w Kanadzie, gdzie nabył charakteryzującą się znacznym potencjałem firmę naftową, uzyskując tym samym dostęp do produkujących złóż w Ameryce Północnej. W 2014 roku przyjęta została przez PKN ORLEN strategia rozwoju na kolejne trzy lata, która zakładała dalszy wzrost wydobycia oraz posiadanych zasobów. Dynamiczny rozwój segmentu upstream możliwy był dzięki kolejnym akwizycjom dokonanym w 2014 i 2015 roku na rynku północnoamerykańskim. Równolegle trwały prace nad udokumentowaniem nowych zasobów na terenie Polski i zagospodarowaniem odkrytych złóż.

W ostatnich 5 latach ORLEN Upstream wzrastał skokowo, wypełniając przedterminowo większość celów strategicznych. Segment wydobycia dostarcza też PKN ORLEN coraz większej wartości, zarówno dzięki wpływie na EBIDTA, jak i poprzez przyrost zasobów, których zgodnie z aktualizacją rezerw na koniec 2017 r. ORLEN Upstream posiada już 152 mln BOE. Jest to wzrost względem 2016 roku o 35% rok do roku. Średnie wydobycie z posiadanych przez segment aktywów pod koniec 2017 roku utrzymywało się na poziomie około 16 200 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (BOE/D).

Obecna strategia koncernu na lata 2017-2021 zakłada dalszą budowę wartości i rozwój segmentu upstream na drodze scenariusza ostrożnej kontynuacji. Wśród celów postawionych przed ORLEN Upstream jest zwiększanie poziomu wydobycia i wielkości posiadanych zasobów, koncentracja na najbardziej perspektywicznych aktywach oraz elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku ropy i gazu, poprzez dostosowywanie działalności do sytuacji makroekonomicznej. W ciągu najbliższych dwóch lat na inwestycje w segmencie upstream koncern przewidział średniorocznie nakłady w wysokości 800 milionów złotych. W Polsce działalność prowadzona jest na obszarze 7 województw, w Kanadzie kluczowe operacje realizowane są w rejonie prowincji Alberta. W regionach tych kontynuowane są prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i wydobywcze, w tym akwizycja nowych danych sejsmicznych, interpretacja archiwalnych danych geologicznych, prace wiertnicze i intensyfikacyjne oraz zagospodarowanie udokumentowanych złóż i włączanie ich do produkcji. Segment wydobycia realizuje wszystkie działania operacyjne z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, przy równoczesnej trosce o rozwój kadry i dbałości o środowisko naturalne.

 
 

Marki Grupy ORLEN