Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *


To pole jest wymagane.

Nazwa firmy:


E-mail: *


To pole jest wymagane.

Telefon:


Dane adresowe:


Pytanie: *


To pole jest wymagane.
 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam ORLEN Upstream Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznejZgoda jest wymagana.
 ‰ Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wyrażam ORLEN Upstream Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.Zgoda jest wymagana.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest ORLEN Upstream Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa. Kontaktowy numer telefonu: +48 22 778 02 00
  2. do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ORLEN Upstream Sp z o.o. służy następujący adres email: iod.upstream@orlen.pl
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu związanego z obsługą korespondencji oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
  4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes ORLEN Upstream Sp z o.o.;
  5. dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Upstream Sp z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom współpracującym przy obsłudze skarg i reklamacji, podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie;
  6. dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń;
  7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania w sytuacji gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  8. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia skargi lub reklamacji, a także udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

Kod z obrazka: *

To pole jest wymagane.
 
 

Marki Grupy ORLEN