Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Jak złożyć ofertę?
Procesy zakupowe ORLEN Upstream prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy ORLEN o nazwie CONNECT. System CONNECT zapewnia oferentom systematyczną i przejrzystą informację o postępowaniach zakupowych ORLEN Upstream oraz ułatwia składanie ofert i skraca czas ich realizacji.
Aby rozpocząć pracę z platformą CONNECT, należy zarejestrować się na stronie: https://connect.orlen.pl.
Po samodzielnym oznaczeniu przez oferenta kategorii związanych z profilem jego produktów i usług, uzyskuje on dostęp do automatycznie profilowanych i przesyłanych informacji o uruchomionych postępowaniach zakupowych. Oferty można składać jedynie w formie elektronicznej (z całkowitym wyeliminowaniem wersji papierowej).
Szczegółowe informacje dotyczące działania i korzystania z systemu znajdują się na stronie https://connect.orlen.pl. Zapraszamy do rejestracji!
 
Faktury
 
Faktury w formie papierowej prosimy wysyłać listem poleconym na adres:
 
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-411 Płock
 
Wszystkich z Państwa, którzy mają możliwość generowania faktur elektronicznych, zachęcamy do zawarcia ze spółką ORLEN Upstream porozumienia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej. Umożliwia ono całkowite wyeliminowanie papierowej formy dokumentu. Po zawarciu porozumienia prosimy kierować dokumenty na adres e-mail: efaktura.upst@orlen.pl z dopiskiem „faktura”.
​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN