Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zarząd Spółki

Sylwia Kobyłkiewicz

Prezes Zarządu
 
Sylwia Kobyłkiewicz jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej, na której ukończyła kierunki z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe z dziedziny podatków oraz rachunkowości. Dodatkowo ukończyła program Executive MBA na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.
 
W latach 1992-2000 pełniła funkcje kierownicze w tym zajmowała stanowisko Głównego Księgowego oraz była Członkiem Zarządu w spółkach prawa handlowego. ... więcej »

Paweł Majewski

Członek Zarządu
 
Paweł Majewski jest absolwentem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. 
 
W latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 2016–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji ... więcej »​
 
 

Marki Grupy ORLEN