Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Krok do kariery

l_krokDoKariery.jpgW ORLEN Upstream chętnie dzielimy się wiedzą z młodymi inżynierami, rozpoczynającymi swoją przygodę zawodową w branży oil & gas. Z myślą o studentach studiów magisterskich oraz absolwentach prowadzimy płatny program praktyk ORLEN Upstream – Krok do kariery.

W ramach programu realizowane są miesięczne praktyki, w trzech turach, od lipca do września, w siedzibie ORLEN Upstream w Warszawie oraz na ośrodkach produkcyjnych Bajerze oraz Tuchola.

Uczestnicy programu ORLEN Upstream – Krok do kariery przypisani są do jednego działu wiodącego. Praktykanci zapoznają się ze specyfiką pracy operatora oil & gas między innymi dzięki możliwości współpracy nie tylko z działem wiodącym, ale również pozostałymi działami w strukturze ORLEN Upstream.

Zapewniamy zakwaterowanie oraz płatny program praktyk.

Aktualnie na praktyki w ramach programu praktyk ORLEN Upstream – Krok do kariery zapraszamy studentów/absolwentów zainteresowanych rozwojem w obszarze eksploatacji, inżynierii złożowej oraz wiertnictwa. Poniżej przedstawiamy oferty praktyk.

Dział Eksploatacji

 • zapoznanie z regulacjami związanymi z eksploatacją złóż węglowodorów oraz obsługi zakładów górniczych należących do Spółki, w tym m.in.: raportowania, prognozowania, ekspertyz i analiz technicznych,
 • analiza schematów technologicznych instalacji, urządzeń i obiektów służących do przygotowania wydobytych kopalin do transportu,
 • zapoznanie z dokumentacją formalno-prawną prowadzenia działalności poszukiwawczo-wydobywczej, w tym np.: dokumentacją ruchową, geologiczną, dotyczącą ratownictwa górniczego, planem ruchu zakładu górniczego,
 • zapoznanie się z ryzykiem zawodowym występującym w biurze, kopalni gazu ziemnego oraz ośrodkach produkcyjnych; zapoznanie się z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa HSE obowiązującymi w Spółce,
 • możliwość wyjazdu w teren w celu poznania instalacji wydobywczych.

Dział Inżynierii Złożowej

 • wsparcie przy modelowaniu numerycznym i analitycznym złóż węglowodorów wraz z określaniem zasobów geologicznych i wydobywalnych metodami probabilistycznymi,
 • udział w prowadzonych analizach danych produkcyjnych z wykorzystaniem najnowszych metod interpretacyjnych,
 • wsparcie przy projektowaniu i interpretacji opróbowania typu DST i testów produkcyjnych perspektywicznych horyzontów złożowych,
 • zapoznanie się z przepisami prawa geologicznego i górniczego m.in. w zakresie prowadzenia działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

 Dział Projektowania Otworów, Planowania i Realizacji Wierceń

 • praca na oprogramowaniu do projektowania otworów wiertniczych – Compass, StressCheck, WellPlan, oraz oprogramowania do Raportowania Operacji Wiertniczych WellView,
 • analiza rynku wiertniczego pod kątem dostępności serwisów, narzędzi i urządzeń wiertniczych,
 • zapoznanie się z procesem zarządzania projektami wiertniczymi,
 • możliwość wyjazdu w teren (w zależności od prowadzonych operacji).

Chcesz do nas dołączyć? Nie wahaj się ani chwili dłużej!​

Na Twoją aplikację czekamy do 31 marca 2024 r. Wystarczy kliknąć w poniższy link, wypełnić formularz aplikacyjny i załączyć CV.

Aplikuj!​​

​​​
​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN