Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
CSR
Spółka ORLEN Upstream na każdym etapie działalności kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. 
 
Jako jedna z wiodących firm poszukiwawczo-wydobywczych w Polsce, ORLEN Upstream aktywnie uczestniczy w rozwoju gospodarczo-cywilizacyjnym kraju i jest dobrym partnerem społecznym. Nasze cele realizujemy przy równoczesnej trosce o rozwój kadry i dbałości o środowisko naturalne. Standardem naszej działalności jest respektowanie światowych norm zarządzania środowiskowego. Posiadamy certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001 w zakresie Zarządzania Działalnością Poszukiwań i Wydobycia. 
 
Jesteśmy przekonani, że czynniki ekonomiczne muszą współgrać z potrzebą ochrony środowiska naturalnego, zarówno w obszarze ochrony wód, jak i redukcji emisji CO2. Dlatego równolegle z wdrażaniem nowoczesnych technologii wydobywczych, wprowadzamy w życie najnowsze rozwiązania proekologiczne. Ponadto, oprócz aktywizacji cyklu biznesowego związanego z naszą działalnością, wspierania rozwoju systemu dostaw i usług, jak również tworzenia nowych miejsc pracy, staramy się także, jako dobry sąsiad, pamiętać o potrzebach lokalnych społeczności, przede wszystkim w takich obszarach jak edukacja, w tym ekologiczna, oraz  kultura fizyczna, a wraz z nią promocja aktywnego trybu życia. 
 
W ostatnich latach z powiodzeniem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów pro-społecznych których beneficjentami byli interesariusze naszej firmy. Angażujemy w akcje dobroczynne, działające na zasadzie wolontariatu pracowniczego, wspieramy lokalne inicjatywy, rozwijamy zainteresowania wokół poszukiwań i eksploatacji węglowodorów. 
 
CSR jest dla ORLEN Upstream istotnym elementem filozofii działania pracowników i zarządzania przedsiębiorstwem. Jesteśmy firmą odpowiedzialną, reagującą na wyzwania społeczne, zarówno na poziomie krajowym, jak i w obrębie terenów, na których prowadzone są inwestycje. Stawiamy na wiarygodne partnerstwo ze społeczeństwem, partnerami biznesowymi, pracownikami i środowiskiem naturalnym.
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN