Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
O FIRMIE
ORLEN Upstream to spółka odpowiedzialna za realizację strategii PKN ORLEN w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. W ramach Grupy ORLEN zarządzamy portfelem aktywów upstream największej grupy paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.
 

Od ponad dekady rozszerzamy bazę zasobową, zwiększamy wydobycie oraz budujemy zdywersyfikowane portfolio projektowe, skupiając się na najbardziej perspektywicznych aktywach. Prowadzimy projekty operacyjne w Polsce, gdzie jesteśmy jednym z liderów krajowego rynku węglowodorów, oraz za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada, działamy w kanadyjskich w prowincjach Alberta, Nowy Brunszwik i Nowa Szkocja.

 

Zgodnie z przyjętą przez PKN ORLEN strategią, segment upstream będzie się konsekwentnie rozwijał, budując wartość koncernu. Celami strategicznymi obszaru są zwiększanie poziomu wydobycia i wielkości posiadanych zasobów 2P, koncentracja na dobrej jakości aktywach i najbardziej rentownych projektach oraz elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku ropy i gazu. Na koniec 2017 roku zasoby 2P należące do spółek segmentu upstream wyniosły 152 mln BOE, a łączne wydobycie w 4Q 2017 roku osiągnęło 16 200 tys. boe/d.

 

Dbając o zrównoważony rozwój, zgodnie z kulturą organizacyjną przyjętą przez PKN ORLEN, szczególną uwagę przywiązujemy do minimalizacji naszego wpływu na środowisko naturalne oraz odpowiadania na potrzeby naszych interesariuszy.

Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność.

 

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w spółce ORLEN Upstream.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN