Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dołącz do nas
ORLEN Upstream jest częścią Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., największej grupy paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej i realizuje jej cele strategiczne w obszarze poszukiwań, rozpoznawania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Z sukcesami działamy zarówno na terenie Polski, jak również w Kanadzie. Do ciągłego doskonalenia i wyznaczania ambitnych celów biznesowych napędzają nas nasze wartości: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność.
Zespół ORLEN Upstream od momentu powstania spółki w 2006 roku dynamicznie się rozwija. Pracują z nami nie tylko wykwalifikowani specjaliści z branży oil & gas, ale też przedstawiciele innych specjalizacji, takich jak finanse, ekonomia, zakupy, prawo, IT, HR, PR czy administracja. Jeśli jesteś – tak jak my – zaangażowany, aktywny, chętny do działania i rozwoju oraz chcesz pracować w młodym, zmotywowanym zespole – dołącz do nas!
 
 
Co oferujemy?
 
Oferujemy ciekawą pracę w dynamicznym zespole, dobrą atmosferę pracy, atrakcyjne pakiety wspierające zdrowie i sport, rodzinę, przyszłość i komfort pracownika oraz szeroki zakres możliwości rozwoju, m.in.: współpracę w ramach międzynarodowego rynku poszukiwań i wydobycia, dostęp do szerokiego zakresu krajowych i zagranicznych szkoleń, konferencji oraz platform wymiany wiedzy, a także wewnętrzne programy pozwalające na samodoskonalenie zespołu. O projektach, które przygotowaliśmy z myślą o rozwoju i satysfakcji naszych pracowników, można przeczytać tutaj.
 
 
Kogo szukamy?
 
Jesteśmy zainteresowani współpracą z wyróżniającymi się absolwentami technicznych i ekonomicznych uczelni wyższych, posiadających praktyczną znajomość języków obcych, szczególnie języka angielskiego, z uwzględnieniem specyfiki branży poszukiwań i wydobycia.
 
Oprócz gruntownego przygotowania teoretycznego, kandydaci ubiegający się o pracę w ORLEN Upstream powinni posiadać takie cechy jak: samodzielność i kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz chęć rozwoju. Tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy mogą nieustannie doskonalić umiejętności zawodowe oraz zdobywać kwalifikacje zgodne ze swoim profilem i zainteresowaniami to element kultury organizacyjnej spółki.
 
Kładziemy szczególny nacisk na te kompetencje, które wspierają funkcjonowanie zespołu w oparciu o przyjęty w ORLEN Upstream model kompetencji. Należą do nich m.in. profesjonalizm, współpraca i innowacyjność. Do współpracy zapraszamy osoby nastawione na współdziałanie, konsekwentne w realizacji powierzonych zadań, zorientowane na rozwój, innowacyjne i dążące do osiągania wysokiej jakości efektów.
 
 
Proces rekrutacji
 
Nasze potrzeby rekrutacyjne, w tym pożądane profile kompetencyjne kandydatów, są dostosowywane do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Z uwagi na dużą różnorodność oraz specyfikę segmentów biznesowych, nie istnieje jeden profil idealnego kandydata.
 
Schemat procesów rekrutacyjnych uzależniony jest od specyfiki danego stanowiska i odbywa się zgodnie z obowiązującą w naszej firmie procedurą. Każda przesłana aplikacja jest analizowana w chwili pojawienia się wakatu lub praktyki odpowiadającej oczekiwaniom i kwalifikacjom kandydata. Proces kwalifikacji prowadzi zespół rekrutacyjny, a wybrani kandydaci są zapraszani do kolejnego etapu rozmów, nakierowanych na kluczowe kompetencje zdefiniowane dla danego stanowiska.
 
Wszystkim osobom biorącym udział w rozmowie kwalifikacyjnej udzielana jest informacja zwrotna o wyniku rekrutacji.
 
 
Pierwsze dni w ORLEN Upstream
 
W ORLEN Upstream dużą uwagę przykładamy do procesu adaptacyjnego zatrudnianych osób, tak aby wdrożenie w nowe obowiązki było efektywne i komfortowe. Nowi pracownicy mają możliwość kompleksowego poznania organizacji, jej struktury, kultury organizacyjnej, zasad działania i realizowanych projektów.
 
Nowy pracownik poznaje sposoby i metody pracy oraz oczekiwania, jakie są wobec niego stawiane. Zależy nam na budowaniu przyjaznego środowiska pracy, w którym każdy poczuje się częścią zespołu już od pierwszego dnia.
 
Aktualnie prowadzone projekty rekrutacyjne w ORLEN Upstream znajdziesz w zakładce Aktualne oferty pracy. Zapraszamy do śledzenia i zapoznania się z ogłoszeniami rekrutacyjnymi. Może to właśnie Ciebie szukamy!.
 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 
 
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN