Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Inspekcje i badania techniczne z wykorzystaniem dronów
Razem z szybkim rozwojem technologii dronów oraz miniaturyzacją kamer, pozwalających na rejestrowanie obrazu wysokiej jakości (np. 4K), w przemyśle naftowym zaczęto wykorzystywać ową technologię w celu przeprowadzania inspekcji wizualnych, zarówno na morskich platformach wiertniczych i eksploatacyjnych, wiertniach na lądzie jak i instalacjach rafineryjnych.
Drony wykorzystywane są w szczególności do inspekcji trudno dostępnych miejsc, zastępując bądź redukując konieczność wykonywania inspekcji przez człowieka z wykorzystaniem technik alpinistycznych, używania drogich podnośników koszowych czy konieczności czasochłonnego stawiania rusztowań. Niosą też szereg korzyści związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa personelu, zmniejszenia czasu nieproduktywnego (NPT), dostarczają zdjęcia kluczowych elementów w wysokiej jakości, umożliwiających analizę przez ekspertów, pozwalają na błyskawiczne rozpoczęcie pracy i szybki czas mobilizacji, redukują koszty tradycyjnych inspekcji wizualnych.
Zakres wykorzystania dronów stale się poszerza i obejmuje między innymi:
  • Wieże wiertnicze, okratowanie, mostki, korony wiertnicze, turbiny wiatrowe – wizualna inspekcja krytycznych miejsc, inspekcje pod kątem potencjalnych spadających przedmiotów;
 
  • Flary i instalacje spalania gazu na platformach wiertniczych – brak konieczności całkowitego wyłączania instalacji, możliwość zbliżenia się na odległość niedostępną dla człowieka.
 
  • Elementy konstrukcyjne platform wiertniczych – trudno dostępna miejsca dla człowieka, elimanacja zagrożenia upadków z wysokości;
 
  • Przestrzenie zamknięte, które stanowią zagrożenie dla personelu, takie jak zbiorniki wodne, paliwowe, kotły, których inspekcja wymaga przerw w pracy instalacji, często stawiania kosztownych rusztowań.
 
  • Konstrukcje liniowe na znacznych powierzchniach, np. rurociągi czy linie elektroenergetyczne, które wymagałyby długotrwałych inspekcji tradycyjnych.
 
W Polsce drony również znalazły zastosowanie i są testowane przez Urząd Dozoru Technicznego od 2017. UDT planuje ich wykorzystanie do badania szczelności rurociągów i potencjalnych wycieków gazu oraz stanu technicznego innych instalacji z wykorzystaniem specjalnych kamer do badań termowizyjnych.
 
 

Marki Grupy ORLEN