Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Bezpieczni na co dzień

18-09-2014  

​Bezpieczni na co dzień

8 września to Dzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Grupie ORLEN. Ale troska o bezpieczeństwo pracowników to element zintegrowanego systemu zarządzania w Koncernie każdego dnia. Celem przedsięwzięcia, w ramach którego wszystkie spółki w Grupie ORLEN realizują działania z zakresu profilaktyki BHP, jest dalsze doskonalenie korporacyjnej kultury bezpieczeństwa pracy oraz ujednolicanie obowiązujących w Koncernie standardów.

18 września br., w związku z organizacją Dnia Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Grupie ORLEN Zarząd ORLEN Upstream zaplanował dla pracowników spółki spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w podróży. Wyjazdy służbowe wiążą się z częstymi zmianami środowiska pracy, a także z transportem osób i sprzętu, który powinien być realizowany w świadomy i bezpieczny sposób. W tym celu wszyscy pracownicy wyposażeni zostali w opaski ICE. Jest to skrót pochodzący z języka angielskiego i oznacza ”In Case of Emergency” (w nagłym wypadku). Indywidualne dane użytkownika umieszczone na opasce informują służby medyczne kogo należy powiadomić w razie nagłego wypadku, któremu uległ posiadacz identyfikatora. Skrót ICE jest znany powszechnie w całej Europie, a także w wielu innych krajach na całym świecie. W siedzibie spółki oraz w terenie odbyły się także warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w podróży.

Szczególnie intensywną politykę w zakresie HSSE (Health, Safety, Security and Environment) ORLEN Upstream realizuje także na co dzień w prowadzonych działaniach operacyjnych. Każda osoba przebywająca na terenie odwiertu lub strefy szczelinowania zobowiązana jest do ukończenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy. O obowiązujących zasadach przypominają także odpowiednie plansze edukacyjne, a spotkania z pracownikami obszaru BHP odbywają się dwa razy dziennie.

Najlepszą promocją zasad BHP w środowisku pracy jest zaangażowanie ogółu pracowników we współtworzenie dobrych praktyk. Rolą pracodawcy jest natomiast dostarczanie odpowiednich środków ochrony osobistej, a także narzędzi i procedur gwarantujących prawidłową realizację tychże praktyk. Wynikiem naszych wysiłków jest efektywny system obserwacji pracy i ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia wypadków podczas wykonywanych na co dzień czynności.” – zaznacza Magdalena Piątkowska, Dyrektor Biura Operacji ORLEN Upstream.

System obserwacyjny oparty jest o zasadę partycypacji, w procesie podnoszenia bezpieczeństwa ogólnego, każdej osoby obecnej w miejscu pracy. Pracownicy, którzy zaobserwują choćby najmniejszą wadę sprzętu, czy wykonania instalacji lub też nieprawidłowe zachowanie innych osób na bieżąco informują o swoich spostrzeżeniach oficerów bezpieczeństwa obecnych na terenie zakładu. Zgłoszone nieprawidłowości są nie tylko niezwłocznie eliminowane, ale też omawiane podczas codziennych spotkań załogi, po to by wnioski wyciągane były przez zespół wspólnie. System ten zapewnia bieżący monitoring jakości i zaangażowanie wszystkich pracowników w podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

Warto zaznaczyć, że uwagi zbierane są także w związku z pozytywnymi spostrzeżeniami, wskazującymi na przykład prawidłową reakcję kolegów z zespołu na potencjalne zagrożenie. Często również goście wizytujący tereny naszych prac dzielą się z nami pozytywnymi opiniami na temat zaobserwowanego systemu bezpieczeństwa.” – dodała M. Piątkowska.

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem, higieną pracy oraz ochroną środowiska jest dla ORLEN Upstream najwyższym priorytetem. Wszystkie operacje w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż węglowodorów spółka prowadzi w oparciu o wdrożony system HSSE, który odpowiada za dobre praktyki i procedury postępowania związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem, ochroną fizyczną i środowiskiem.

dzien_m.jpg


Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN