Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Gaz łupkowy, a potencjał regionów

13-01-2012  

Aby była możliwość wydobywania gazu z łupków, należy stworzyć infrastrukturę nie tylko drogową, ale przede wszystkim gazową.
 
 
Branża gazowa wymaga naprawdę znaczących nakładów finansowych. Infrastruktura wymaga rozbudowy praktycznie na każdym szczeblu. Potrzebujemy połączeń gazowych i gazociągów. To wszystko oznacza, że wydatki będą olbrzymie. Duża ich część związana, jest z koniecznością zwiększenia gazowego bezpieczeństwa kraju. Rozbudowę międzynarodowych połączeń gazowych nakazuje także zwykła ekonomika. Eksploatacja łupków będzie wymagać wybudowania licznych gazociągów o mniejszych średnicach. Energetyka, w związku z jej dużym zapotrzebowaniem na gaz, potrzebuje gazociągów o znacznie większych przekrojach. A to oznacza także większe zyski firm, które je zbudują. Pamiętajmy, że branżę gazową czekają miliardowe wydatki. Tak duża liczba inwestycji oznacza, że zarobią na nich setki firm: te, które je zaprojektują i przygotują, dostawcy wyposażenia, firmy budowlane, a także banki, które projekty sfinansują. - Samorządy nieźle zarobią na wydobywaniu gazu łupkowego. 90 proc. opłaty eksploatacyjnej trafi do ich budżetów - powiedział premier Waldemar Pawlak. Pamiętajmy także, że wartość gruntu, na którym są złoża gazu łupkowego wzrośnie o wartość złóż, w efekcie czego wpływy do budżetu samorządów z tytułu podatku od gruntu, nieruchomości wzrosną, w efekcie czego samorządy będą miały więcej środków finansowych na uatrakcyjnienie regionu. Bezrobocie na terenach, w których będzie wydobywany gaz łupkowy, ulegnie zmniejszeniu, ponieważ przy budowie infrastruktury, a następnie przy wydobyciu gazu, będą potrzebne ręce do pracy. To wszystko zapewni bogactwo lokalnym społecznością. Powyższe czynniki, w moim domniemaniu, spowodują, że potencjał inwestycyjny regionów, w których są złoża gazu, zwiększy się.
 
 
Źródło: Gazeta Finansowa, nr str.: 18, 2012-01-13, autor: Łukasz Ziaja

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN