Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Łotewski szelf w 3D

08-12-2010  

​Balin Energy rozpoczął badania sejsmiczne mające na celu rozpoznanie nagromadzeń węglowodorów w utworach zbiornikowych kambru środkowego, w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.
 
Operatorem projektu jest firma Balin Energy SIA, posiadająca 2 licencje (odpowiednik polskich koncesji) na poszukiwania i wydobycie węglowodorów w rejonie szelfu łotewskiego. Połowa udziałów firmy należy do ORLEN International Exploration and Production Company B.V., właścicielem kolejnych 50% jest partner projektu - Kuwait Energy Company.
 
Akwizycja danych sejsmicznych 3D rozpoczęła się 26 listopada i jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, potrwa ok. 4 tygodni. Badania obejmują powierzchnię ponad 300 km2. Statki sejsmiczne za pomocą hydrofonów, przymocowanych na 12 streamerach, o długości ok. 5000 m wykonają badania struktury podpowierzchniowej ziemi. Przetarg na realizację pomiarów wygrała holenderska firma Fugro, operując na pływającym pod norweską banderą statku badawczym Geo Coral.
 
Jednostka ma 108 m długości, 28 m szerokości, a jej kadłub wypłynął z gdańskiej stoczni. Geo Coral jest obecnie najnowocześniejszą i największą jednostką jaką dysponuje Fugro. Statek jest przeznaczony do pracy na całym świecie, w najtrudniejszych strefach przybrzeżnych. Jego zaawansowana konstrukcja pozwala na operowanie 16 streamerami jednocześnie, oferując największą dostępną rozpiętość przestrzenną aparatury pomiarowej, co znacznie podnosi skuteczność badań geofizycznych. We flocie badawczej znajdą się także dwie dodatkowe łodzie, jedna, pełni funkcję statku pomocniczego w operacjach technicznych m.in. rozkładanie streamerów, druga zajmuje się transportem załóg i zaopatrzenia, w tym paliwa i żywności.
 
„Wybraliśmy do tego typu prac bardzo nowoczesny statek badawczy Geo Coral zbudowany w 2010 roku, mając nadzieję, że dzielnie poradzi sobie z przeciwnościami pogodowymi, które w tym okresie roku mogą wystąpić na Bałtyku. Liczymy, że Geo Coral sprawnie i szybko wykona akwizycję sejsmiki 3D na zakładanym obszarze 300 km2, dzięki czemu pomiary zostaną w całości zrealizowane jeszcze w tym roku.” – zaznacza Wiesław Prugar, Prezes ORLEN Upstream i Dyrektor zarządzający Balin Energy.
 
Pozyskane w trakcie pomiarów dane pomogą w uszczegółowieniu budowy strukturalnej i tektonicznej, zidentyfikowanych wstępnie na podstawie badań 2D, obiektów potencjalnego nagromadzenia węglowodorów (przyszłych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego). Kolejnym etapem po interpretacji obrazów pochodzących z wykonanej sejsmiki 3D, będzie wyznaczenie lokalizacji pod wiercenie pierwszego otworu poszukiwawczego. Pierwsze wiercenia planowane są na końcówkę 2011 roku.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN