Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
MAE przewiduje złotą erę gazu ziemnego

08-12-2011  

 Wskaźniki podaży i popytu pozwalają spodziewać się w najbliższych latach złotej ery gazu ziemnego. Błękitne paliwo i odnawialne źródła energii mogą do 2035 r. zaspokajać dwie trzecie światowego wzrostu zapotrzebowania na energię – powiedział dr Fatih Birol, główny ekonomista Międzynarodowej Agencji Energetycznej. 8 grudnia 2011 r. zaprezentował w Ministerstwie Gospodarki raport World Energy Outlook 2011. W spotkaniu uczestniczył wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.
 
 
Zużycie gazu ziemnego na świecie wzrasta w każdym z trzech opracowanych przez MAE scenariuszy rozwoju rynku energii. W Scenariuszu Nowych Polityk popyt na gaz w 2035 r. dorównuje niemalże popytowi na węgiel.
 
 
Wg danych Agencji, połowa oszacowanej obecnie bazy zasobów gazu ziemnego przypada na źródła niekonwencjonalne. W 2035 r. gaz niekonwencjonalny będzie stanowić jedną piątą całkowitego wydobycia tego surowca. - Złota era gazu wymagać będzie jednak przyjęcia złotych standardów jego produkcji – zaznaczył dr Birol. Jego zdaniem duża odpowiedzialność w tej kwestii spoczywa na krajowych regulatorach, którzy powinni nakłonić firmy wydobywcze do przestrzegania wysokich standardów ochrony środowiska.
 
Jak poinformował wicepremier Pawlak, Polska jest zainteresowana współpracą z Agencją w dziedzinie eksploatacji gazu niekonwencjonalnego. – To bardzo dobra perspektywa energetyczna nie tylko dla Polski, ale dla całego świata – podkreślił. Wg niektórych szacunków, Polska może dysponować aż 5 bln m sześć gazu łupkowego. Zdaniem dr Birola, rozwój sektora gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce może zupełnie zmienić obraz rynku energii w Europie.
 
W opinii wicepremiera Pawlaka, ekspertyza MAE jest szczególnie wartościowa m.in. ze względu na wysokie ceny surowców energetycznych na światowych rynkach. – 100 dol. za baryłkę ropy to stan, do którego musimy przywyknąć w najbliższej przyszłości – powiedział. – Tym cenniejsze są wskazania Agencji dotyczące zwiększaniu efektywności energetycznej oraz wdrażania nowoczesnych, wydajnych technologii energetycznych – dodał wicepremier.
 
Dr Birol zwrócił uwagę, iż w obliczu recesji w wielu krajach kwestie związane z ochroną klimatu straciły priorytetowy charakter. – Wiele państw zweryfikowało też swoje plany inwestycyjne w sektorze energetycznym, przesuwając fundusze np. na subsydiowanie miejsc pracy – powiedział
 
Wicepremier Pawlak poinformował, że w lutym 2012 r. MG i MAE wspólnie zorganizują warsztaty poświęcone scenariuszom rozwoju rynku energii na świecie. – Będziemy dyskutować m.in. o kształcie Scenariusza Zrównoważonego Bezpieczeństwa Energetycznego, który zostanie przedstawiony w kolejnym World Energy Outlook – zapowiedział.
 
 
***
W panelu dyskusyjnym "Złota era gazu ziemnego: wyzwania i korzyści" udział wzięłi: dr Fatih Birol - główny ekonomista MAE, Paweł Wojciechowski - ambasador, stały przedstawiciel RP przy OECD, Wiesław Prugar - prezes zarządu Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, Maciej Kaliski - wiceminister gospodarki, Agnieszka Łakoma - dziennikarka Rzeczpospolitej.
 
 
 
Źródło: www.mg.gov.pl

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN