Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
O przyszłości polskiego gazu ziemnego

21-11-2012  

Podczas dzisiejszej konferencji „Polski Gaz Ziemny 2020”, przedstawiciele branży poszukiwawczo-wydobywczej dyskutowali z politykami, regulatorami rynku i ekspertami na temat przyszłości polskiego gazu ziemnego oraz o perspektywach i warunkach pomyślnej realizacji projektu poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego, w tym ze złóż niekonwencjonalnych.
 
Konferencja „Polski Gaz Ziemny 2020” jest pierwszym organizowanym przez Organizację Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW) oraz Izbę Gospodarczą Gazownictwa (IGG) wydarzeniem poświęconym przyszłości krajowego przemysłu poszukiwawczo-wydobywczego ropy i gazu ziemnego. Do dyskusji zaproszono polityków, ekspertów ds. podatkowych i rynku energii oraz przedstawicieli branży poszukiwawczo-wydobywczej. Honorowy patronat nad konferencją objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Ministerstwo Środowiska.
 
Uczestnicy spotkania poruszyli trzy, obecnie najistotniejsze z punktu widzenia branży, czynniki rozwoju rynku gazu w Polsce:
 
• regulacje sektora poszukiwań i wydobycia;
 
• wpływ mechanizmów podatkowych na tempo rozwoju branży;
 
• możliwe korzyści gospodarcze płynące z promocji i rozwoju rynku gazu ziemnego.
 
„Liczymy na partnerskie i szczere rozmowy. Wierzę, że wspólnie wypracujemy wizję, która doprowadzi do przyspieszenia prac poszukiwawczych, a w konsekwencji do znaczącego wzrostu wydobycia gazu ziemnego w Polsce w realnej perspektywie 2020 roku – powiedział Wiesław Prugar, Prezes Zarządu Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego. – Wiemy już, że będzie to wymagało gigantycznych nakładów inwestycyjnych. Wstępne szacunki pokazują, że na poszukiwania i wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych trzeba będzie wydać ok. 250 mld złotych. To kwota porównywalna z sumą rocznych przychodów budżetu Państwa. Potrzebujemy ćwierć biliona złotych i zdajemy sobie sprawę z tego, że Polska nie ma takich pieniędzy do zainwestowania” – dodał Prugar.
 
W środowej konferencji udział wzięli m.in. Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski, Wiceminister Środowiska i Główny Geolog Kraju Piotr Woźniak oraz Wiceminister Finansów Maciej Grabowski, a także licznie zgromadzeni posłowie, senatorowie, przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, ambasad oraz biznesu.
 
Dyskusja wokół roli gazu w polityce energetycznej Polski oraz warunków rozwoju sektora naftowo-gazowego, w tym modyfikacji obowiązujących rozwiązań legislacyjnych, trwa nieprzerwanie od 2011 roku. W połowie października br. Rząd opublikował długo oczekiwane kierunkowe założenia do tzw. ustawy węglowodorowej. Propozycje Rządu wzbudziły wątpliwości branży i stanowiły początek otwartej debaty na temat ostatecznego kształtu przepisów regulujących rynek poszukiwań i wydobycia gazu w Polsce. Operatorzy podkreślili szczególną wagę wysokości łącznych obciążeń fiskalnych (tzw. government take) oraz nieprecyzyjną rolę Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE).
 
Konferencja „Polski Gaz Ziemny 2020” miała charakter debaty podzielonej na trzy panele tematyczne.
 
W panelu 1, poświęconym zagadnieniom regulacyjnym, próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie o kompromisowy dla wszystkich stron model regulacyjny dla sektora upstream w Polsce. Podczas panelu nr 2, dedykowanego mechanizmom podatkowym, uczestnicy analizowali założenia modelu fiskalnego dla projektów branży poszukiwawczo-wydobywczej przedstawionego przez rząd w połowie października br. Panel nr 3 w całości poświęcono dyskusji na temat potencjalnego wpływu rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce na gospodarkę kraju, próbując odnieść się do doświadczeń innych krajów oraz ocenić, jakie szanse niesie ze sobą promocja rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce.
 
 
O OPPPW:
 
Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego – Związek Pracodawców zrzesza przedsiębiorstwa z sektora naftowego i gazu ziemnego, które prowadzą działalność w zakresie poszukiwania i/lub wydobycia węglowodorów w Polsce.
W sferze zainteresowań OPPPW znajdują się zagadnienia związane z ustawodawstwem i rozwiązaniami prawnymi, bezpieczeństwem i higieną pracy, gotowością kryzysową, środowiskiem, kwestiami pracowniczymi oraz pozostałymi kwestiami wymagającymi współpracy z organami państwowymi, rządowymi, samorządowymi oraz Parlamentem.
W skład OPPPW wchodzi 15 członków – firm posiadających koncesje poszukiwawczo wydobywcze i zajmujących się poszukiwaniem węglowodorów w Polsce oraz 8 obserwatorów. Więcej informacji na stronie: www.opppw.pl.
 
 
O IGG:
 
Izba Gospodarcza Gazownictwa powstała w 2003 roku jako dobrowolna organizacja branży gazowniczej i reprezentuje obecnie interesy 150 firm członkowskich. Skupia podmioty prawne branży gazowniczej o bardzo zróżnicowanym profilu działalności, obejmującym: poszukiwania, wydobycie, magazynowanie, przesył, dystrybucję, obrót gazem, prace inżynieryjne, konstrukcyjne oraz sprzedaż produktów wykorzystywanych w przemyśle gazowniczym i energetycznym jak również handel. Do Izby wstąpiły również w ostatnim okresie firmy sektora elektroenergetycznego. Izba Gospodarcza Gazownictwa reprezentuje interesy zrzeszonych firm m.in. wobec krajowych organów państwowych, samorządowych i społecznych oraz instytucji naukowych i gospodarczych, a także zagranicznych organów i instytucji, w tym UE. Do głównych zadań Izby należy m.in.: propagowanie gazu ziemnego jako paliwa nowoczesnego i ekologicznego, współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju energetyki i gazownictwa, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, propagowanie nowoczesnej wiedzy techniczno-ekonomicznej, w szczególności standaryzacja techniczna w gazownictwie i integrowanie środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z gazownictwem. W tym celu organizowane są liczne seminaria, warsztaty i konferencje z których najważniejsze to odbywający się cyklicznie co dwa lata Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego oraz Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS.
 
 
źródło: OPPPW

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN