Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Upstream ponownie z certyfikatem zakupowym

08-04-2016  

Najwyższe standardy w zakresie realizacji procesów zakupowych obowiązujących w ORLEN Upstream zostały potwierdzone pozytywną recertyfikacją Chartered Institue of Purchasing & Supply (CIPS). Spółka pierwszy raz została doceniona certyfikatem CIPS w 2011 roku i było to pierwsze tego typu wyróżnienie dla firmy z Europy Środkowo-Wschodniej. 

 
ORLEN Upstream 1 kwietnia 2016 roku otrzymał z rąk Willa Beattie, Generalnego Managera CIPS w regionie Europy kontynentalnej, a także Mariusza Turka, Managera polskiego odziału CIPS, certyfikat potwierdzający zgodność stosowanych przez spółkę praktyk i procedur ze standardami Chartered Institue of Purchasing & Supply. 

 
–  Uzyskana recertyfikacja CIPS jest, w mojej ocenie szczególnie istotna, w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym, w którym mamy do czynienia z wysokim poziomem ryzyka operacyjnego i wieloma  dostawcami pracującymi jednocześnie w danym projekcie. Patrząc retrospektywnie na bardzo szeroki zakres ocenianych tematów podczas recertyfikacji, możemy z satysfakcją powiedzieć, że uzyskaliśmy potwierdzenie stosowania przez nas w obszarze zakupów bardzo wysokich standardów, które wspierają  zarządzanie łańcuchem dostaw, spełniając wymagania jakościowe oraz przynosząc najkorzystniejszy rachunek ekonomiczny. – zaznaczył Wiesław Strąk, Wiceprezes Zarządu ORLEN Upstream ds. Finansów.

 
Procedura recertyfikacji wymagała wykonania szczegółowego audytu. W jego trakcie przeprowadzono analizę polityk, instrukcji oraz procedur zakupowych obowiązujących w ORLEN Upstream. Wszystkie dokumenty i odpowiedzi weryfikowane były na kilku poziomach, a jakość nadanej certyfikacji została dodatkowo potwierdzona przez pozytywną rekomendację nie tylko weryfikatorów CIPS, ale także w kolejnym kroku - niezależnego weryfikatora. Badanie recert​yfikacyjne objęło 110 obszarów tematycznych, a łączna ilość dokumentów, które zostały zebrane w celu zaprezentowania audytorom to łącznie ponad 400 różnego rodzaju opracowań (regulaminów, procedur, instrukcji, umów, zestawień, planów, prezentacji, raportów oraz innych). 

 
Recertyfikacja świadczy dobitnie o tym, że  procesy zakupowe ORLEN Upstream odzwierciedlają wypracowane globalnie wzorce w tym zakresie. Właściwie przeprowadzony proces zakupowy, a następnie odpowiedzialnie skonstruowany kontrakt, stanowią gwarancję dla obu stron – zarówno inwestora, jak i wykonawcy.– dodał Paweł Martynek, Dyrektor Pionu Zakupów i Administracji ORLEN Upstream. 

 
Certyfikacja spółki w ramach CIPS jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w ORLEN Upstream od 2009 roku. Otrzymując certyfikację w 2011 roku ORLEN Upstream był pierwszą wyróżnioną przez CIPS spółką z Europy Środkowo-Wschodniej. Otrzymany dziś przez ORLEN Upstream odnowiony certyfikat będzie ważny do lutego 2019 roku. Pod koniec ubiegłego roku korporacyjny certyfikat procedur zakupowych CIPS uzyskał również PKN ORLEN. 

 
CIPS to powołana w Wielkiej Brytanii w 1932 roku globalna organizacja branży zakupowej zrzeszająca ponad 106 000 członków ze 150 krajów. Jest ona najbardziej prestiżowym stowarzyszeniem tego typu na świecie. Certyfikacja CIPS polega na wieloobszarowym badaniu poziomu rozwoju procesów zakupowych funkcjonujących w przedsiębiorstwie na podstawie kompleksowej analizy procedur i dokumentów. Prowadzona jest w oparciu o porównanie z największymi światowymi organizacjami oraz Standardem Zakupowym CIPS, który powstał jako efekt współpracy 1000 praktyków zakupowych z całego świata.

 

Pobierz certyfikat

 

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN