Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Upstream rozpoczął badania sejsmiczne na Lubelszczyźnie

18-03-2010  

​ORLEN Upstream rozpoczął kolejny etap prac poszukiwawczych za złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na Lubelszczyźnie. Prace te realizowane są na blokach koncesyjnych: Bełżyce, Garwolin, Lublin, Lubartów, Wierzbica i obejmują wykonanie terenowych, refleksyjnych badań sejsmicznych 2D wzdłuż zaprojektowanych uprzednio tras nowych profili. Profile te, o łącznej długości 220 km wyznaczono w oparciu o przeprowadzone analizy archiwalnych danych geologiczno – złożowych oraz geofizycznych, które zostały uprzednio zreprocessowane i przeinterpretowane. Analizy te, trwające od jesieni 2007 roku, pozwoliły wytypować kilkanaście interesujących, perspektywicznych obiektów, które mogą zawierać złoża węglowodorów. Głównym wykonawcą, wyłonionym w przetargu publicznym, zaprojektowanych prac sejsmicznych jest firma Geofizyka Kraków Sp. z o.o. posiadająca odpowiedni, specjalistyczny sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich prac w Polsce i na świecie.
Wyniki wykonywanych obecnie badań sejsmicznych wraz z interpretacją oczekiwane są w czerwcu 2010. Pozwolą one zweryfikować posiadane informacje o budowie geologicznej tego rejonu oraz posłużą do wytypowania lokalizacji pod ewentualne prace wiertnicze. Głównymi horyzontami, z którymi wiąże się największe perspektywy i w których odkryto największe w tym rejonie złoża, są piaszczysto – mułowcowe utwory karbonu zalęgające na głębokości od około 1200 do ponad 3000 metrów.
Poza tym, w rejonie Lublina, także na koncesjach należących do PKN ORLEN występują dolno paleozoiczne (sylur, ordowik) iłowcowe utwory, o stosunkowo niskich parametrach zbiornikowych, które zawierają gaz określany jako gaz niekonwencjonalny lub gaz z łupków (shale gas). Jego eksploatacja jest możliwa dopiero po zastosowaniu nowoczesnych technologii pozwalających zwiększyć wydobycie poprzez poprawienie drożności skał wykonując różne zabiegi m.in. szczelinowanie. Wykonywane obecnie prace sejsmiczne pozwolą określić głębokość zalegania tych utworów oraz możliwość ich eksploatacji na obszarze działalności PKN ORLEN.
PKN ORLEN jest pierwszą firmą prowadzącą po wieloletniej przerwie, prace poszukiwawcze w tym rejonie.
Obecnie, na terenie Lubelszczyzny PKN ORLEN posiada pięć bloków koncesyjnych o łącznej powierzchni 4700 km2, na których może prowadzić prace poszukiwawczo – rozpoznawcze.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN