Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN nabywa polskie koncesje DEA

24-09-2015  

ORLEN Upstream kontynuuje zapowiadaną rozbudowę portfela aktywów poszukiwawczo-wydobywczych. W wyniku zawartych umów Koncern przejmie od DEA Deutsche Erdoel AG 100 proc. udziałów w dwóch koncesjach w Małopolsce i na Podkarpaciu.  ​

Zgodnie z założeniami strategii PKN ORLEN rozwój segmentu upstream w najbliższych latach planowany jest zarówno poprzez akwizycje aktywów poszukiwawczo-wydobywczych w Polsce i na świecie, jak również rozwój organiczny w ramach prowadzonych samodzielnie projektów. W zakresie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Koncern koncentruje się na obszarach o większej perspektywiczności. Jednocześnie PKN ORLEN  wzmacnia obecność na polu poszukiwań konwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.  Nabyte koncesje nr 29/2013/p na częściach bloków 434 i 433 oraz nr 30/2013/p na bloku 435 położone są w obrębie Karpat Zewnętrznych i zajmują powierzchnię ok. 2,2 tys. km². Prowadzenie prac poszukiwawczych na obszarze tych koncesji będzie możliwe po uzyskaniu od Ministerstwa Środowiska zgody na transfer praw do poszukiwań węglowodorów.

- Nabywane obszary charakteryzuje znaczny potencjał poszukiwawczy. Wykonane przez nas dotychczas analizy pozwalają na szybkie rozpoczęcie prac wiertniczych, z którymi wiążemy duże nadzieje. Ta akwizycja rozbuduje nasz portfel poszukiwawczy w rejonie Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego, a także umożliwi dalszy rozwój projektów poszukiwawczych ORLEN Upstream w Polsce. Mam również nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie słowo jeśli chodzi o przejęcia aktywów w tym roku. – powiedział Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Karpaty Zewnętrzne oraz Zapadlisko Przedkarpackie tworzą, najstarszą w kraju, małopolską prowincję naftową. W rejonie tym narodził się polski przemysł naftowy, a do lat 50-tych ubiegłego wieku 100 proc. rodzimej eksploatacji ropy naftowej pochodziło z tego terenu. W ocenie ORLEN Upstream rejestrowane na tym obszarze liczne objawy węglowodorów, jak również odkryte w przeszłości (niektóre do dziś eksploatowane) złoża ropy naftowej i gazu ziemnego stwarzają przesłanki do ponownej oceny potencjału naftowego tego regionu.

 
 
 

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN