Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN otrzymał zgodę na przejecie koncesji od DEA

09-11-2015  

Ministerstwo Środowiska wydało decyzje, w wyniku których prawa do dwóch koncesji w Małopolsce i na Podkarpaciu, należących do DEA Deutsche Erdoel AG, zostały przeniesione na ORLEN Upstream. 

W konsekwencji pozytywnych decyzji organu koncesyjnego zawarte zostały umowy trójstronne dotyczące przeniesienia praw i obowiązków wynikających z koncesji nr 29/2013/p i 30/2013/p na ORLEN Upstream. 

Koncern kontynuuje zapowiadaną rozbudowę portfela aktywów poszukiwawczo-wydobywczych. W wyniku zawartych we wrześniu umów ORLEN Upstream przejął od DEA 100 proc. udziałów w częściach bloków 433, 434 i 435, położonych w obrębie Karpat Zewnętrznych oraz Zapadliska Przedkarpackiego. Decyzje Ministerstwa Środowiska formalnie kończą proces akwizycji.

Nabyte obszary, leżące w obrębie małopolskiej prowincji naftowej, charakteryzuje znaczny potencjał poszukiwawczy. Sfinalizowana transakcja rozbudowuje portfel aktywów ORLEN Upstream o obszary o powierzchni ponad 2000 km2, położone w rejonie Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego, a także umożliwia rozwój prowadzonych już przez spółkę w tej części kraju projektów poszukiwawczych.

Mapa_koncesje_Karpaty_low.jpg 

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN