Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN sfinalizował transakcję nabycia Kicking Horse Energy

01-12-2015  

PKN ORLEN za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada Ltd. sfinalizował dziś transakcję nabycia wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych kanadyjskiej spółki wydobywczej Kicking Horse Energy Inc. („Kicking Horse”). Nowe aktywa znacząco poszerzają portfolio poszukiwawczo-wydobywcze Koncernu w zachodniej Kanadzie, zwiększając dziennie wydobycie o ok. 4,1 tyś baryłek ekwiwalentu ropy (boe) dziennie oraz rozbudowując bazę zasobową 2P o 30 mln boe.

Zamknięcie transakcji nabycia wyemitowanych akcji Kicking Horse Energy Inc. nastąpiło 1 grudnia br. Dzień wcześniej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, wymaganą większością głosów zaakceptowało ofertę zakupu akcji i przejęcia spółki przez ORLEN Upstream. Transakcja została formalnie potwierdzona przez sąd prowincji Alberta (Court of Queen’s Bench). Z dniem 1 grudnia br. akcje Kicking Horse  zostały wycofane z kanadyjskiej giełdy TSX Venture Exchange.

Aktywa Kicking Horse Energy zostały ocenione przez nas w procesie due dilligence jako atrakcyjne ekonomicznie nawet przy niskich cenach węglowodorów. Spółka ma stabilną sytuację finansową i dysponuje aktywami gwarantującymi dalszy dynamiczny rozwój. Wszystkie te czynniki spowodowały, że oczekujemy sprawnej integracji zespołów i aktywów, a także szybkiego wzrostu wartości naszego portfela. – powiedział Wiesław Prugar, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny ORLEN Upstream.

Wartość transakcji wyniosła około 295 mln CAD (czyli około 890 mln PLN). Zakup został sfinalizowany poprzez podniesienie kapitału spółki zależnej ORLEN Upstream Canada Ltd. oraz przejęcie linii kredytowej Kicking Horse. W związku z zakończeniem formalnego etapu transakcji, ORLEN Upstream rozpoczyna działania związane z integracją działalności kanadyjskich spółek segmentu.

ORLEN Upstream Canada planuje kontynuować obrany kierunek rozwoju spółki Kicking Horse, skupiając działania operacyjne na formacji Montney w obszarze East Kakwa (rejon Deep Basin w prowincji Alberta). Pozostałe obszary poszukiwawczo-wydobywcze w Zachodniej Kanadzie, o które Koncern rozszerzył działalność to Pinto, Chime, Benzanson i Wapiti. Wśród przejętych aktywów znajdują się również obszary wydobywcze (ropa naftowa) oraz poszukiwawcze (shale gas) w Stoney Creek w prowincji New Brunswick oraz 10,7% udziałów w Pieridae Energy, prywatnej spółce kierującej projektem Goldboro LNG.
 
Na podstawie szacunków na grudzień 2015 r. średnia produkcja  ORLEN Upstream Canada wyniesie około 11 tyś boe/d. Uwzględniając zasoby Kicking Horse (według szacunków na dzień 31 grudnia 2014 r.) kanadyjskie zasoby 2P Koncernu wzrosną łącznie do ok. 80 mln boe.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN