Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Orlen Upstream i PGNiG rozpoczęły pierwszy z trzech odwiertów

19-01-2011  

​​
Spółki Orlen Upstream i PGNiG rozpoczęły w okolicach Sierakowa pierwszy z trzech - zaplanowanych na lata 2011-2012 - odwiertów, których celem jest rozpoznanie potencjalnych zasobów ropy naftowej. Jeśli odwierty rozpoznawcze potwierdzą akumulację węglowodorów w ilościach przemysłowych, rozpoczęcie eksploatacji złoża w okolicach Sierakowa może rozpocząć się w 2016 r.
Jak poinformowało w środę biuro prasowe płockiego koncernu, odwiert zlokalizowany jest na terenie Niecki Szczecińskiej, na wschód od największego, odkrytego w ostatnich latach złoża ropy naftowej
i gazu ziemnego Lubiatów - Międzychód - Grotów.

Decyzję o lokalizacji i wykonaniu odwiertu poprzedziła powtórna analiza i interpretacja danych sejsmicznych 3D. Na podstawie wyników interpretacji zdjęcia sejsmicznego, zespoły Orlen Upstream
i PGNiG przystąpiły do szacowania zasobów wydobywanych dla całej struktury Sieraków, które z kolei posłużyły do wykonania przedwstępnego planu zagospodarowania złoża.

Rozpoczęte wiercenie potrwa około 3 miesięcy. Projekt przewiduje przewiercenie dolomitu głównego (jest to skała zbiornikowa, w której potencjalnie występują węglowodory) i dowiercenie się do głębokości 3350 m. Projekt obejmuje także wykonanie pomiarów geofizycznych oraz testów hydrodynamicznych. Kolejne dwa odwierty zaplanowano do 2012 r.

PKN Orlen przypomniał, że jednym z kluczowych elementów strategii spółki jest rozwój nowych segmentów, takich jak Upstream, czyli sektor poszukiwawczo-wydobywczy. Długoterminowym celem płockiego koncernu jest przyjęcie modelu multi-utility o zdywersyfikowanym portfelu działalności. "Oczekiwania związane z rozwojem segmentu upstream dotyczą przede wszystkim osiągnięcia potencjalnie wyższej rentowności aktywów, stabilnych przepływów pieniężnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa koncernu" - podał PKN Orlen.

Źródło: PAP

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN