Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Podjęto uchwałę o połączeniu spółki ORLEN Upstream International z ORLEN Upstream

13-07-2016  

Decyzją zgromadzenia wspólników ORLEN Upstream podjęto uchwałę o zaakceptowaniu transgranicznego połączenia spółek ORLEN Upstream Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Warszawie z ORLEN Upstream International B.V. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Amsterdamie, przeprowadzonego zgodnie z zatwierdzonym 28 kwietnia 2016 r. planem połączenia. 

ORLEN Upstream na drodze sukcesji uniwersalnej przejmie tym samym wszystkie prawa i obowiązki spółki ORLEN Upstream International, która w wyniku tego procesu przestanie istnieć. Procedura połączenia prowadzona jest w oparciu o zapisy polskiego Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), a także Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych. Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, czego konsekwencją z chwilą połączenia obu podmiotów nie będzie konieczne podwyższenie kapitału zakładowego ORLEN Upstream. Formalnym zakończeniem procesu połączenia (datą połączenia) będzie właściwa decyzja sądu, której wydanie oczekiwane jest w IV kwartale 2016 r. W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z tym tematem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 778 02 00  lub drogą elektroniczną: upstream@orlen.pl​.

​​

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN