Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polska zarobi na łupkach?

20-01-2012  

Polskie złoża gazu z łupków nie tylko przyczynią się do rozwiązania energetycznych problemów kraju, ale mogą znacząco zasilić budżet państwa
 
Wszystko zależy od dobrego systemu opodatkowania wydobycia surowca - twierdzą eksperci Instytutu Kościuszki w ogłoszonym stanowisku. W dokumencie przedstawione zostały rekomendacje do tworzenia założeń dla systemu opodatkowania wydobycia gazu niekonwencjonalnego. Rekomendacje powstały w oparciu o konkluzje z debaty zorganizowanej przez Instytut, w której udział wzięli polscy i zagraniczni eksperci, a także przedstawiciele biznesu i środowiska prawniczego.
 
Eksperci wskazują, że na razie jest za wcześnie na ustanowienie bardzo sztywnego systemu podatkowego. W ich ocenie państwo musi być gotowe na zmianę reżimu podatkowego w celu maksymalizacji zysków, ale w taki sposób, by nie odstraszać potencjalnych inwestorów. Zdaniem prezes IK Izabeli Albrycht, nie, tylko podatki wpływają na rozwój sektora gazu niekonwencjonalnego oraz atrakcyjność inwestycyjną Polski.
 
Koncerny biorą bowiem pod uwagę także inne czynniki z otoczenia biznesowego, m.in. bezpieczeństwo, praworządność, przynależność Polski do UE, sytuację ekonomiczną kraju i możliwość podłączenia do sieci przesyłowej, którą można eksportować gaz na unijne rynki zbytu. Marcin Matyka (DLA Piper) zaznacza, że nigdzie na świecie nie ma na chwilę obecną systemu opodatkowania, który byłby opracowany i ukierunkowany na wydobycie gazu łupkowego. Dlatego też błędem jest przywoływanie w tym aspekcie przykładów Norwegii i Wielkiej Brytanii, ponieważ tamtejsze rozwiązania zostały stworzone z myślą o konwencjonalnych metodach poszukiwawczych i wydobywczych.
 
W ocenie byłego Głównego Geologa Kraju, prof. Mariusza Oriona-Jędryska, obecny system podatkowy nie jest dobry. W wydobycie surowców energetycznych w Polsce zaangażowane były dotychczas wyłącznie polskie podmioty gospodarcze, a tym samym system opodatkowania zmierzał do tego, aby zagwarantować tani surowiec na polski rynek.
 
 
Źródło: Gazeta Finansowa, nr str.: 43, 2012-01-20, autor: Radosław Konieczny

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN