Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polskie uczelnie i firmy będą współpracować w rozwijaniu technologii wydobycia gazu z łupków

10-11-2012  

ORLEN Upstream stworzył wraz z innymi firmami, wyższymi uczelniami oraz instytucjami badawczymi Konsorcjum, którego celem jest wsparcie rozwoju innowacyjnych technologii związanych z wydobyciem gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce. 

Program „Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy” to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przewidujące wsparcie wiodących przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Celem Programu jest komercjalizacja nowatorskich rozwiązań technologicznych w obszarze poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków.  Z końcem września 2012 r. NCBiR ogłosiło nabór wniosków na realizację 12 projektów. Do udziału w konkursie zaproszono konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorców, zainteresowanych inwestycjami w działalność badawczo-rozwojową. 

W odpowiedzi na zaproszenie, do rozmów przystąpili przedstawiciele trzech polskich firm z branży paliwowo-energetycznej, a także czterech ośrodków naukowych związanych z regionami występowania krajowych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Ostatecznie do Konsorcjum pod nazwą "Polskie technologie dla gazu łupkowego" przystąpiły: ORLEN Upstream, PGNiG SA, Lotos SA, Akademia Górniczo - Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu, Politechnika Gdańska oraz Politechnika Warszawska.
 
Partnerzy zdecydowali się na współpracę w procesie adaptacji projektowanych rozwiązań technologicznych do polskich warunków geologicznych, środowiskowych i ekonomicznych.  To istotny krok w kierunku stworzenia forum wymiany myśli naukowo-badawczej, zapewniającego dostęp do wyników wspólnych prac, jak również umożliwiającego opracowanie rozwiązań specyficznych dla niezbadanych dotąd polskich złóż niekonwencjonalnych. Uczestnicy Konsorcjum zmierzą się z trzema podstawowymi obszarami badawczymi, analizując stosowane obecnie techniki poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów, metody zagospodarowania i eksploatacji gazu, a także podejmując zagadnienia związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami.
 
Zawarte porozumienie zakłada wspólne występowanie z wnioskami o dofinansowanie oraz realizację projektów zaaprobowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przez okres trzech lat. W umowie sprecyzowano również zakres merytoryczny udziału poszczególnych uczestników w Konsorcjum, a także ich prawa do wspólnie wytworzonych technologii.
 
Biuro Prasowe

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN