Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Raport Ministerstwa Środowiska potwierdza bezpieczeństwo prac poszukiwawczych

25-03-2015  

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła wyniki projektu badawczego „Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów” zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska.
 
Badania przeprowadzono między innymi w Syczynie, gdzie spółka ORLEN Upstream wykonała dwa otwory poszukiwawcze oraz zabieg szczelinowania hydraulicznego (koncesja Wierzbica). Raport GDOŚ potwierdza, że działalność związana z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków nie wpływa na stan środowiska naturalnego.
 
Odwiert w Syczynie był jednym z siedmiu, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego oraz pomorskiego, poligonów badawczych objętych pomiarami. Spółka ORLEN Upstream, przykładając szczególną wagę do transparentności prowadzonych działań operacyjnych, dobrowolnie uczestniczyła w projekcie badawczym. Przedmiotem prac była analiza stanu poszczególnych elementów środowiska naturalnego na każdym etapie procesu: od stanu początkowego, przez wiercenie otworu pionowego i horyzontalnego, szczelinowanie hydrauliczne, aż do zakończenia prac i likwidacji otworu. Terenowe badania środowiskowe w ramach projektu były realizowane w latach 2011-2014 z udziałem ponad 60 ekspertów i specjalistów z instytutów badawczych oraz uczelni wyższych, w tym: Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gdańskiej oraz Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 
Szczegółowej analizie poddano między innymi stan wód podziemnych i powierzchniowych oraz gruntów, poziom hałasu, stopień stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłu w powietrzu atmosferycznym, jak również wielkość drgań sejsmicznych podczas zabiegów stymulacji złoża. Zbadano również odpady wydobywcze, w tym płyn szczelinujący oraz płyny pozabiegowe, pod kątem toksykologicznym oraz składu chemicznego. Istotnym elementem projektu była analiza stanu środowiska naturalnego bezpośrednio po przeprowadzeniu zabiegu szczelinowania hydraulicznego oraz po upływie dwóch lat od jego wykonania.
 
Raport przygotowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska podsumowuje pierwszy, realizowany na tak szeroką skalę zarówno w Polsce, jak i w Europie, projekt oceny wpływu procesu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu z użyciem szczelinowania hydraulicznego na środowisko naturalne. Jego wyniki potwierdzają jednoznacznie brak znaczącego, negatywnego oddziaływania poszczególnych etapów tego procesu na poddane analizie elementy środowiska. Tym samym udowodniono, że działalność firm z sektora upstream, prowadzona z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, a także w zgodzie z przepisami prawa i dobrymi praktykami, jest bezpieczna dla ludzi oraz ich otoczenia. Kluczowe w tym zakresie pozostaje dobre rozpoznanie terenowe, oraz wiedza i fachowość operatorów wykonujących prace poszukiwawczo-rozpoznawcze.
 
Treść raportu do pobrania na stronach Ministerstwa Środowiska: https://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24305_gaz_z_lupkow_mozemy_czuc_
 

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN