Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Skołyszyn-OU1K kolejnym otworem ORLEN Upstream na Podkarpaciu

27-12-2017  

ORLEN Upstream kontynuując poszukiwania złóż węglowodorów w Południowej Polsce, rozpoczął wiercenie otworu Skołyszyn-OU1K, który wykonywany jest w ramach projektu Karpaty. Region Małopolski i Podkarpacia jest jednym z kluczowych w kraju obszarów działalności segmentu wydobycia w PKN ORLEN.

Rozpoczęty odwiert położony jest na terenie koncesji Skołyszyn (nr 7/2016/p) i gminy o tej samej nazwie, która znajduje się w województwie podkarpackim. Planowana głębokość otworu wyniesie 2119 m (TVD*), a jego długość 2152 (MD**). Celem prowadzonych prac jest uzyskanie szczegółowych i nowych danych na temat budowy geologicznej regionu oraz odkrycie złóż węglowodorów. Zaplanowane operacje potrwają około 80 dni. Skołyszyn-OU1K to trzeci odwiert wykonywany przez ORLEN Upstream w ramach projektu Karpaty. Wcześniej spółka odwierciła otwory Lipinki-OU1 (2016) oraz Pasieki-OU1 (2017).

Na obszar projektu Karpaty składają się 3 koncesje: Skołyszyn, Blok 433 i 434 oraz Blok 435. Są one położone w obrębie Karpat Zewnętrznych. Jest to obszar o dobrym rozpoznaniu geologicznym i bardzo długiej historii naftowej. Celem geologicznym dla poszukiwań prowadzonych w ramach tego projektu są utwory kredy, paleocenu, eocenu, oligocenu i miocenu.

 Na terenie Małopolski i Podkarpacia wydobycie ropy prowadzi się od ponad 160 lat. Wiele jednak wskazuje, że na tym obszarze występują złoża węglowodorów, które do tej pory nie zostały jeszcze udokumentowane i czekają na udostępnienie – powiedział Janusz Radomski, Prezes Zarządu ORLEN Upstream. – Południowa Polska jest jednym z kluczowych dla nas obszarów w prowadzonej działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Dane uzyskane w trakcie prac pozwolą na wskazanie dalszego kierunku działań w ramach projektu Karpaty. – dodał.

Oprócz operacji na południu Polski, ORLEN Upstream prowadzi prace wiertnicze w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie trwa wiercenie otworu Tuszynki-1K, który położony jest w obrębie koncesji Bysław-Wudzyń w gminie Bukowiec. Koncesja ta wchodzi w skład projektu Edge. Ponadto ORLEN Upstream wspólnie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem wykonuje otwór Kotlin-3. Znajduje się on na terenie projektu Płotki w województwie wielkopolskim w gminie Kotlin, na obszarze koncesji Jarocin-Grabina.

* TVD (true vertical depth)  – całkowita pionowa głębokość otworu mierzona od powierzchni ziemi do dna otworu.
** MD (measured depth) – rzeczywista długość otworu mierzona od powierzchni ziemi do dna otworu, uwzględniająca krzywiznę odwiertu.

 

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN