Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Upstream, rozpoczął wiercenie kolejnego otworu Bystrowice OU-2

14-05-2019  

​​​„W dniu 30 kwietnia ORLEN Upstream, podmiot grupy kapitałowej PKN ORLEN rozpoczął wiercenie kolejnego otworu (Bystrowice OU-2) na nowoodkrytym złożu gazu ziemnego w gminie Roźwienica (województwo podkarpackie).

 

Wiercenie ma na celu udostępnienie odkrytych w roku 2018 horyzontów z gazem (otwór Bystrowice OU-1) oraz przetestowanie nowych, pod kątem ich przyszłej eksploatacji. Wykonywany otwór będzie miał głębokość 2050 m, a wiercenie wraz z pracami pomocniczymi potrwa około 90 dni. Złoże gazu ziemnego Bystrowice jest złożem wielohoryzontowym, a nagromadzenia gazu występują w utworach miocenu oraz w jego podłożu. Uruchomienie produkcji gazu planowane jest na koniec 2020 roku.

 

Zasoby wydobywalne złoża Bystrowice zostały oszacowane na poziomie 2 mld m3 wysokometanowego gazu ziemnego o ponad 98 procentowej zawartości metanu. Wydobycie ze złoża potrwa minimum 10 lat. Dokładne dane będzie można podać po opróbowaniu i przeprowadzeniu testów produkcyjnych wszystkich horyzontów gazonośnych. Oprócz otworu Bystrowice OU-2 spółka planuje prowadzenie dalszych prac wiertniczych na tej koncesji, w tym jeszcze jeden w otwór w roku 2019.

 

Aktualna strategia PKN ORLEN na lata 2019-2022 zakłada dalszą budowę wartości i kontynuację rozwoju segmentu Upstream w scenariuszu ostrożnej kontynuacji. Celami postawionymi przed ORLEN Upstream są: zwiększenie poziomu produkcji, koncentracja na dobrej jakości aktywach i najbardziej rentownych projektach, doskonałość operacyjna oraz elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku ropy i gazu, poprzez dostosowywanie działalności do sytuacji makroekonomicznej. Obecnie segment upstream PKN ORLEN prowadzi działalność w Polsce oraz Kanadzie. Średnie wydobycie ORLEN Upstream w I kwartale 2019 roku wyniosło 18,8 tys. boe/d, a zasoby na koniec 2018 roku zostały oszacowane na poziomie 210,6 mln boe. W Polsce spółka wydobywa wspólnie z PGNiG ze złóż położonych w województwie wielkopolskim. PKN ORLEN prowadząc poszukiwania węglowodorów wpisuje się w politykę zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego kraju.”

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN