Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Sylwia Kobyłkiewicz
Wieslaw_Strak_Wiceprezes_Zarzadu_ds_Finansow_ORLEN_Upstream.jpg


Sylwia Kobyłkiewicz

Prezes Zarządu

 

Sylwia Kobyłkiewicz jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej, na której ukończyła kierunki z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe z dziedziny podatków oraz rachunkowości. Dodatkowo ukończyła program Executive MBA na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

 
W latach 1992-2000 pełniła funkcje kierownicze w tym zajmowała stanowisko Głównego Księgowego oraz była Członkiem Zarządu w spółkach prawa handlowego.
 
Sylwia Kobyłkiewicz posiada bogate doświadczenie zawodowe w administracji rządowej jak  i samorządowej, z którą była związana przez ponad 15 lat. Między 2001 a 2007 rokiem pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach zdobywając uprawnienia Inspektora Kontroli Skarbowej. W latach 2014-2015 zajmowała się doradztwem z zakresu finansów i zamówień publicznych oraz postępowań administracyjnych, a także prawa podatkowego dla samorządów w woj. małopolskim.
 
Z początkiem 2016 roku objęła stanowisko p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, następnie funkcję p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. W 2017 roku dołączyła jako Dyrektor Audytu i Bezpieczeństwa do ENERGI WYTWARZANIE SA, a następnie piastowała stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów Grupy Kapitałowej ENERGA SA. Od lutego 2018 roku do maja 2018 roku obejmowała stanowisko Dyrektora Biura Audytu, Kontroli Finansowej i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w PKN ORLEN.
 
Od maja 2018 do października 2020 roku pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych ORLEN Upstream.
 
Sylwia Kobyłkiewicz ukończyła szereg szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Finansów. Jest także Laureatką Konkursu Ministra Finansów z zakresu harmonizacji podatku dochodowego w świetle zasad wynikających z Dyrektyw UE

.​

 
 
 

« powrót

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN