Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Sylwia Kobyłkiewicz
Wieslaw_Strak_Wiceprezes_Zarzadu_ds_Finansow_ORLEN_Upstream.jpg


Sylwia Kobyłkiewicz

Członek Zarządu 

Sylwia Kobyłkiewicz jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej, na której ukończyła kierunki z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe z dziedziny podatków oraz rachunkowości. Dodatkowo ukończyła program Executive MBA na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

 

W latach 1992-1995 pełniła funkcje kierownicze w tym zajmowała stanowisko Głównego Księgowego oraz była Członkiem Zarządu w spółkach prawa handlowego.

 

Sylwia Kobyłkiewicz posiada także bogate doświadczenie zawodowe w administracji rządowej jak  i samorządowej, z którą była związana przez ponad 15 lat. Między 2001 a 2007 rokiem pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej Katowicach zdobywając uprawnienia Inspektora Kontroli Skarbowej. W latach 2014-2015 zajęła się doradztwem z zakresu finansów i zamówień publicznych oraz postępowań administracyjnych, a także prawa podatkowego dla samorządów w woj. małopolskim.

 

Z początkiem 2016 roku objęła stanowisko p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, następnie funkcję p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. W 2017 roku dołączyła jako Dyrektor Audytu i Bezpieczeństwa do ENERGI WYTWARZANIE SA, a następnie piastowała stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów Grupy Kapitałowej ENERGA SA.

 

Z PKN ORLEN związana jest od lutego 2018 roku jako Dyrektor Biura Audytu, Kontroli Finansowej i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym.

 

Sylwia Kobyłkiewicz ukończyła szereg szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Finansów. Jest także Laureatką Konkursu Ministra Finansów z zakresu harmonizacji podatku dochodowego w świetle zasad wynikających z Dyrektyw UE.​

 
 
 

« powrót

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN