Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Grupa ORLEN Upstream z nagrodą za 3 miliony przepracowanych roboczogodzin bez wypadku

19-03-2024  

Dzięki 3 000 000 przepracowanych bezwypadkowo godzin Grupa ORLEN Upstream otrzymała nagrodę w konkursie „Miliony przepracowanych roboczogodzin bez wypadku”

3milionygodzin.PNG 
 
 

Podczas „Narady obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa składowania i przewozu towarów niebezpiecznych Grupy Kapitałowej ORLEN”, która odbyła się w dniach 13-14 marca 2024 roku w Płocku, Grupa ORLEN Upstream została wyróżniona szczególną nagrodą za 3 000 000 przepracowanych roboczogodzin bez wypadku. Oznacza to, że od sierpnia 2021 roku na aktywach należących do Grupy ORLEN Upstream nie miało miejsca ani jedno wydarzenie o charakterze wypadku przy pracy. 

W ORLEN Upstream kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem, higieną pracy oraz ochroną środowiska jest najwyższym priorytetem. Wszystkie operacje prowadzimy w odniesieniu do wdrożonego przez nas systemu HSSE (Health, Safety, Security and Environment), odpowiadającego za dobre praktyki i procedury postępowania związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem, ochroną fizyczną i środowiskiem. Szczególny nacisk kładziemy na monitoring prewencyjny i minimalizację oddziaływania naszych prac na środowisko naturalne, jednocześnie zapewniając maksymalny komfort i bezpieczeństwo pracowników. Wdrożone zasady umożliwiają nam w codziennej pracy skuteczną ocenę ryzyka, a także planowanie działań korygujących i zapobiegawczych.

Jesteśmy ogromnie dumni z naszego osiągnięcia, a także cieszymy się, że zostało ono docenione w ramach GK ORLEN. 

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN