Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Ogłoszenie o dialogu technicznym

10-01-2024  

ORLEN Upstream Sp. z o. o zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym którego przedmiotem będzie weryfikacja potrzeb i wymagań Zamawiającego zawartych w dokumentacji przetargowej przygotowanej na potrzeby udzielenia zamówienia w przedmiocie usługi serwisowej pogwarancyjnej zestawów prądotwórczych.

Załącznikami do dialogu są:
1. Specyfikacja Techniczna,
2. Zapisy o ubezpieczeniu,
3. Kosztorys,
4. Formularz Ofertowy,
5. Doświadczenie Oferenta,
6. Umowa o poufności.W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz odbycia wizji lokalnej na terenie OP Tuchola i OP Bajerze niezbędne jest wypełnienie, podpisanie oraz odesłanie do Zamawiającego umowy o poufności będącej jednym z załączników do dialogu.

Dialog techniczny będzie prowadzony do odwołania.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN